If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 11 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 4

Bài học 2: Giới hạn hàm số

Mối liên hệ giữa đồ thị hàm số và giới hạn

Vấn đề

Cho đồ thị A, B và C.
Đồ thị nào biểu diễn mệnh đề sau:
limx3g(x)=5?
Chọn tất cả đáp án đúng:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?