If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 11 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 4

Bài học 2: Giới hạn hàm số

Tìm giới hạn bằng phương pháp sử dụng biểu thức liên hợp

Vấn đề

Tìm limx15x+43x1.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?