Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 4

Bài học 2: Giới hạn hàm số

Mối liên hệ giữa đồ thị hàm số và giới hạn

Thông thường, khi tìm giới hạn của một hàm số từ đồ thị hàm số, ta sẽ xem xét những điểm đặc biệt trên đồ thị. Tuy nhiên, ta cũng có thể xem xét giá trị của hàm số tại bất kỳ điểm nào.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video