If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Sắp xếp phân số theo thứ tự

Vấn đề

Sắp xếp các số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
Hãy đặt số nhỏ nhất ở bên trái.
1
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?