If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

So sánh các phân số trên trục số

Vấn đề

Hãy xác định vị trí của 78.
Hãy xác định vị trí của 88.
Sử dụng các trục số phía trên để so sánh 7888.
78
88
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?