If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

So sánh các phân số trên trục số

Vấn đề

Hãy xác định vị trí của start fraction, 7, divided by, 8, end fraction.
Hãy xác định vị trí của start fraction, 8, divided by, 8, end fraction.
Sử dụng các trục số phía trên để so sánh start fraction, 7, divided by, 8, end fractionstart fraction, 8, divided by, 8, end fraction.
start fraction, 7, divided by, 8, end fraction
start fraction, 8, divided by, 8, end fraction
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?