If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 6 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 2: So sánh các phân số. Hỗn số dương

So sánh và sắp xếp phân số theo thứ tự

Tìm mẫu chung của nhiều phân số để sắp xếp theo thứ tự. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở trong video này chúng ta sẽ học cách so sánh và sắp xếp thứ tự của các phân số này theo chiều từ nhỏ nhất đến lớn nhất cách dễ dàng nhất của chúng ta có thể làm được bài toán này đó chính là mình sẽ tìm ra một Mẫu số chung cho các phần số này nếu không thì chúng ta sẽ gặp vấn đề rất là đúng khi so sánh muốn phần 9 3/4 4/5 11,12 13/15 bạn có thể cố gắng ước lượng cao phân số này nhưng mà cách dễ nhất để so sánh vẫn là chúng ta sẽ tìm một Mẫu số chung cho chúng Vậy nên ở đây chúng ta sẽ tìm Mẫu số chung của 4/9 3/4 4/5 11,12 và 13,15 sau khi tìm một Mẫu số chung như vậy thì chúng ta sẽ tìm ra một số nhỏ nhất mà chia hết cho tất cả các mẫu số này số nhỏ nhất có thể chế cho tất cả mẫu số này chúng ta sẽ phân tích thơ thứ nhất ví dụ như là mình có chín thì sẽ bằng 3 x3 này vậy nên là Mẫu số chung của mình thì ít nhất là phải có ba X3 D3 X3 tiếp theo thì bốn bằng hai X2 vậy nên là Mẫu số chung nhỏ nhất của mình sẽ ít nhất là phải có hai nhân hai tiếp theo thì mình có 55 bằng 1952 là năm thô để giữ chỉ cần ghi lại đây cần 5 thôn Tại sao đó đi mình có 12 12 thì sẽ = 2x 6 và 6 lại bằng 2 X3 vậy nên là ở trong số 12 thì mình sẽ cần 2 lần số 2 và một lần số 3 ở đây thì mình đã có hai là số 2 rồi từ 4 và mình có một lần thứ ba rồi từ 9 vậy nên là bây giờ thì mình khá là chắc là mẫu số này của mình có thể chia hết cho 12 rồi khi mình đã có hai lần 2 và 1 lần 3 vậy nên là chắc chắn nó chia cho 12 và cuối cùng thì chúng ta có 15 U15 thì sẽ bằng 3 X5 D3 X5 và một lần nữa thì chúng ta đã có một số bạn ở đây rồi và chúng ta cũng có một số nằm ở đây rồi Vậy nên là Mẫu số chung là hiện tại là đã chia cho 15 12 và tất cả các số còn lại vẫn lên đấy chính là bộ số chung nhỏ nhất của chúng ta vậy Thì bây giờ mình sẽ thực hiện ngân sách tỉnh này nhá 3 nhân 3 thì sẽ bằng chín đây vị trí nhân hai đều bằng 18 18x = 36 36 x 5 bằng bao nhiêu nhỉ Bạn có thể thử tính nhầm nhé nhưng mà mình sẽ biết sao bên cạnh để đảm bảo là chúng ta không bị ngập 36 X5 U50 sóng 30 tiết không nhớ ba biết không Và nếu ba 50 bằng 15 và thành 3 = 18 Vậy nên kết quả của chúng ta là 180 Mẫu số chung nhỏ nhất của mình có là 180 vẫn nên mình sẽ tiết tất cả các phân số này thành các phân số có mẫu là 180 Vậy thì 4/9 sẽ bằng bao nhiêu trên 180 nghỉ để đi từ 9 đến 180 thì chúng ta cần phải nhân với mẫu 20 lần chỉ nhân 20 bằng 180 vậy nên mình cũng cần phải nhân với tủ 20 vậy nên mình sẽ biết là 4/9 A và mình sẽ nhiên mẫu với 20 và cũng nhân tử số với 20 luôn để không thay đổi giá trị của phân số nhân với 20 huyện nên chúng ta có nhân với 24 X20 sẽ bằng 89 X20 bằng 180 Vậy thì phân số đầu tiên sẽ bằng 80 trên 183/4 thì chúng ta cũng sẽ viết lại thành một phân số có mẫu số là 180 để đi từ 4 đến 180 thì chúng ta sẽ cần nhận mẫu số bao nhiêu nhỏ có vẻ như là 45m mình sẽ lấy 180 chia -4 để kiểm tra thử xem sao bốn nhân 14 năm thì đầu tiên thì lấy bộ nhưng 40160 và 4 x 15 = 20 160 cộng 20 là 180 mình lấy mẫu số nhân với 45 thì mình cũng sẽ lấy Từ số nhân với 4 5 3 nhân 10 45 sẽ bằng bao nhiêu nhỉ bay x40 là 123 nhân 5 = 15 120 với 15 là 135 135 trên 180 ạ và chúng ta sẽ tiếp tục với phân số 4/5 từ 4,5 năm nhân với bao nhiêu thì sẽ được 180 để xem nào mình lấy 5 nhưng phải 30 thì mình sẽ được 150 Và mình còn 30 nữa Vậy nên là mình cần phải lấy thêm sóng nước vào đây là năm nhiều người 36 sẽ là 180 và mình cũng sẽ nhân bốn với 36 anh ở dưới mẫu sẽ là 180 còn trên tử đã bao nhiêu 4x ba124 X6 là 24 một trăm 20,2 4144 ta tiếp tục chúng ta sẽ làm với phân số 11/12 Ừ để có mẫu số là 180 thì chúng ta sẽ cần đem mẫu số với bao nhiêu nhỏ 12 X10 là 120 này và chúng ta vẫn còn 60 nữa nên mình sẽ cần phải nhân với 5 tức là 12x 15.215 và tử tổ quốc nhân với 15 viết lên chúng ta sẽ được một phân số có mẫu số là 180 và tử số là 11 đến 15 11 đến 15 thì 10x 15 150 Và mình còn mấy năm nữa vẫn liên kết quả sẽ k165 và cuối cùng để chúng ta có phân số 13/15 Ừ để có được bộ số là 180 thì mình sẽ cần phải nhân 15 với 12 như chúng ta đã thấy lúc nãy vừa lòng đến 12 chúng ta cũng sẽ nhân tử số với 12 để không làm thay đổi giá trị của phân số chúng ta đã biết là 12 x 12 = 144 vẽ như chúng ta còn với hai nữa 144 cộng 12 là 156 khi mình đã làm đúng chưa nhỏ 12 cộng với 144 sẽ là 156 được rồi Bây giờ thì mình đã viết tất cả các phân số thành các phân số có mẫu số là 180 rồi và bây giờ thì mình sẽ thực hiện So sánh các phân số này mình sẽ chỉ cần nhìn vào tử số các phân số này thôi Bởi vì bộ xô đã giống nhau rồi Từ số nhỏ nhất là 80 vậy nên 4/9 là phân số nhỏ nhất mình sẽ viết lại ở đây nhé ở đây là thức của chúng ta là 4/9 là số đầu tiên bằng với 80/400 80 a tử tiếp theo là 135 ở bên mình sẽ có phân số thứ hai là 135 trên 180 có 135 trên 180 và đó chính là phân số 3/4 khi lớn hơn một chút thì chúng ta sẽ có phân số 140 4/180 Ê mày sẽ biết 140 4/180 và đó tương đương với phân số 4/5 tiếp theo thì chúng ta sẽ có phân số 150 6/180 mình sẽ viết 156/100 80 và đỏ cũng chính là phân số 13/15 A và cuối cùng phân số lớn nhất mà chúng ta có ở đây là 165/100 80A U16 5/180 và đó chính là phân số 11/12 a nha khoa học Bây giờ chúng đã sắp xếp xong thứ tự của các phân số thứ tự của các dân số chính là 4/9 3/4 4/5 13/15 và 11/12 à