If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

So sánh hai phân số có cùng tử số hoặc mẫu số

Vấn đề

Điền dấu >,< hoặc =.
33
13
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?