Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Ôn tập về so sánh phân số

Ôn tập về so sánh các phân số có cùng mẫu số và giải một số bài luyện tập.

So sánh các phân số

Chúng ta có thể so sánh các phân số bằng cách xem phân số nào chiếm nhiều phần hơn trong cùng một đơn vị.
Chúng ta cũng có thể quy đồng mẫu số các phân số rồi so sánh tử số của các phân số mới.
Bạn muốn học cách so sánh phân số bằng hình vẽ? Nhấn vào bài viết này.

So sánh các phân số bằng cách quy đồng mẫu số

Ta có ví dụ sau.
So sánh:
34 __ 510
Chúng ta cần quy đồng hai phân số với mẫu số chung là 20: (Bạn muốn ôn tập về mẫu số chung? Nhấn vào bài viết này).
34×55=1520510×22=1020
Khi các phân số này đã có cùng mẫu số, ta so sánh tử số của các phân số đó:
15>10
1520>1020
34>510
Bạn muốn học thêm về so sánh phân số? Nhấn vào video này.

Luyện tập

Bài 1
So sánh:
13 __ 68
Chọn 1 đáp án:

Bạn muốn làm thêm các bài tập như thế này? Nhấn vào bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.