If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

So sánh các phân số khác mẫu số bằng hình vẽ

Vấn đề

Điền dấu >,< hoặc =.
Gợi ý: Hãy tô màu các hình tròn cho phù hợp rồi dựa vào đó để so sánh phân số.
22
56