If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

So sánh các phân số khác mẫu số bằng hình vẽ

Vấn đề

Điền dấu >,< hoặc =.
Gợi ý: Hãy tô màu các hình tròn cho phù hợp rồi dựa vào đó để so sánh phân số.
22
56
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?