If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Phân số liên quan đến các đơn vị khác nhau

Vấn đề

Lan và Bách sơn hai bức tường trong một căn phòng và họ chưa hoàn thành công việc. Hai bức tường có kích thước bằng nhau.
Lan đã sơn 34 bức tường.
Bách đã sơn 34 bức tường còn lại.
Hỏi ai đã sơn nhiều hơn?
Chọn 1 đáp án: