Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Phép so sánh có liên quan đến phân số

Các phép so sánh có liên quan đến phân số.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài cho chúng mình bạn An hai phần ba của một thanh kẹo sôcôla và bạn Nhi cũng còn hai phần ba của một thanh kẹo sô cô la thăng số cô này dài bằng nhưng lại dài hơn thanh của An Hỏi ai ăn nhiều sôcôla hơn giả sửa đầy chúng mình có thành kẹo sôcôla mà an đã ăn nhé yêu chúng mình đã biết anh ăn 2/3 có thành sô-cô-la này như vậy Trước tiên chúng mình sẽ chia thanh sô-cô-la này ra thành 3 phần ta có 1 phần 2 phần cá 3 phần và vì anh đã ăn 2/3 có thành kẹo này nên chúng mình sức ký hiệu phần bạn anh đã ăn bằng màu vàng nhé như vậy Bạn ăn từng này sô-cô-la tiếp đến chúng ta có bạn ghi bạn cũng còn hai phần ba của một thanh kẹo sôcôla như vậy Giả sử đây là thanh kẹo sôcôla mà gì đã ăn bởi vì Nhi cũng ăn hai phần bạc có thành kẹo này nên chúng ta sẽ chia nó ra làm ba nhé chúng ta có 1 32 cá 3 phần và tương tự như nhan chúng mình cũng sẽ biểu thị phần mà bạn ghi đã ăn bằng màu vàng nhé như vậy nhỉ Đã ăn từng này sô-cô-la chúng mình có thể thấy dù Nghi và an đều ăn hai phần ba của một An chậu sâu có nha Ngắm bao thì tan sô-cô-la của Nhi giày bằng nhưng lại dài hơn thanh của An nên là cuối cùng khi được ăn nhiều sôcôla hơn an nhé Như vậy chúng mình có thể kết hợp được lá nhiên ăn nhiều sôcôla hơn Bây giờ chúng mình còn làm thêm một ví dụ nữa nào ở ví dụ 2 này đề bài của chúng mình là Quy Nhơn 2/6 chất bánh được làm tại cửa hàng nha và Ngọc An 2/6 chiếc bánh được làm từ cửa hàng B hỏi ai ăn nhiều bánh hơn Bây giờ chúng mình cũng thử tưởng tượng ra hai chất nhé khó khăn nhỉ bởi vì kiện cần thiết nào với hai chiếc bánh này cả cửa hàng a có thể làm ra chiếc bánh nhỏ như thế này vào cửa hàng B hoàn toàn có thể làm giảm một chiếc bánh lớn như thế này Em không có cách nào để kiếm sống ngập cả nhưng mà ở đây giả sử cả 2 cửa hàng đều làm như thế đi gà chúng ta chia hai chiếc bánh này ra thành 6 phần số mình cùng chia nhé Chúng mình sẽ chia hai chất đánh này ra thành 6 phần như chúng mình đã biết Huy và Ngọc đều ăn thay phần 6 chiếc bánh của mình tức là mỗi màn đã ăn từng ngày bánh sau khi chúng mình có thể nhìn thấy được mà trong trường hợp này nó học đã ăn được nhiều bàn hơn Huy nhưng mà những gì chúng mình đang làm ở đây đều là từ phỏng đoán mà thôi Giả sử có Thằng A là một chất bánh lớn nhất của hàng b thì sao nhỉ điều đó có nghĩa là vì được ăn Mua bánh Phương học rồi còn nếu hai chiếc bánh mì to và dài bằng nhau vì sao nhỉ trong trường hợp đó tao hay Huy và ngọc được A1 lọc bánh bằng nhau như đã nói ở trên chúng mình không có cách nào để kiểm chứng hoặc So sánh hai chiếc bánh này cả như vậy đối với ví dụ này chúng mình sẽ bảo quản nhé Anh ở ví dụ thứ 3 đề bài cho chúng mình bạn Vũ mất 1/3 giờ để thay từ nhà tới trường và bạn mình cũng mất 1/3 giờ để chạy từ nhà tới trường hỏi ai mất nhiều thời gian để chạy từ nhà tới trường hơn giả sửa đầy chúng mình có một trường học và chúng mình đặt nhà của bạn Vũ Văn Linh ở đây đối với bài này nhà của bạn Vũ Con Linh lệch Xa Dần trưởng như thế nào không quan trọng Thành tốc độ chạy của mấy bạn cũng không hề quan trọng lắm đó là bởi vì đề bài Chỉ hỏi mình ai mất nhiều thời gian để chạy tới trường hơn thôi và cái này để bày cũng đã cho chúng mình sẵn rồi chúng mình biết bạn Vũ mất 1/3 rồi để chạy từ nhà tới trường toàn mình mất 1/3 giờ để chạy từ nhà tới trường để trả lời câu hỏi của bài này chúng mình không cần biết ngay gần trường hơn hay ai chạy nhanh hơn là chúng mình chỉ cần biết là cả hai mất cùng một khoảng thời gian để chạy tới trường như vậy câu trả lời cho bài này lá không ai mất nhiều thời gian hơn ai cả hoặc ca hay mất cùng một khoảng thời cho nhau để chạy tới trường đấy à