If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

So sánh hai phân số có tử số và mẫu số khác nhau

Vấn đề

Điều dấu >,< hoặc =.
23
15
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?