If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

So sánh phân số khác mẫu (phần 2)

Bạn An so sánh hai phân số bất kì bằng cách tìm mẫu chung của chúng.   Được tạo bởi Sal KhanMonterey Institute for Technology and Education.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Em hãy dùng dấu nhỏ hơn lớn hơn hoặc bằng kể So sánh các phân số 21/2 82 21chia 28 và 6/9 26.9 hết ta có rất nhiều cách để giải bài toán này nếu chúng có cùng mẫu số thì cách dễ nhất là ta chỉ cần So sánh từ số nhưng ở bài này ta không có cùng mẫu số lên cao sẽ phải đi tìm Mẫu số chung là ta cần phải biến đổi hai phân số này về Mẫu số chung đó để ta có thể so sánh tử số chúng ta có thể rút gọn chúng trước rồi mới làm như vậy sau đây mình sẽ làm theo cách đó thì mình có cảm giác cách đó sẽ nhanh nhất với 21/28 bạn có thể thấy đều chia hết cho 7 vậy ta hãy chia cả tử và mẫu cho bé nhé trà sữa này 21 chia cho 7 ta có thể chia cả tử số và ta cũng sẽ chiều mẫu số cho 7 khi ta thực hiện phép tính giống nhau cho cờ tử và mẫu em làm thay đổi giá trị của phân số đó vẽ 21,7 bằng 3 và 28 - 7 = 4 vậy ta có 21,28 bằng 3/4 các phần 4 là giảm tối giản của phân số đó ta hãy làm điều tương tự với 6/9 M6 và chín đều chia hết cho 3 hãy chia chúng để rút gọn phân số này hãy chia cả tử và mẫu 36 chia ba bằng hai và 9/3 = 3 vậy ta có 21 phần 28 bằng 3/4 Đây là hai phân số giống nhau chỉ là phân số này đã được rút gọn thôi và 6 phần 9 + 9 bằng 2/3 bây giờ ta thực sự chỉ cần So sánh ta phần 4 và 2/3 và lợi ích của việc rút gọn này ra để tra có thể dễ dàng tìm được số chia hết cho 28 39 Và nếu không thì ta sẽ phải nhận với số lớn anh ở đây ta chỉ cần tính với các số tương đối nhỏ tôi mẫu chung nhỏ nhất cho hai phân số 3/4 và 2/3 sẽ bằng số nhỏ nhất chia hết cho 4 và 3 đề thi số nhỏ nhất chia hết cho 3 và 4 khi ta chỉ cần lấy ba nhân với 4 chính là tích của chúng nên ta có thể viết 3,4 dưới dạng một số nào đó chia cho 12 ra ta cũng có thể viết 2/3 dưới dạng một số nào đó chia cho 12 phần mình có được số 12 Bởi vì đó là 3 ngân 4 bây giờ để có được 12 ta cần nhân bốn với ba tay ta phải nhân mẫu số với ba để được 12 nên ta cũng cần nhân tử số với 33 x 3 = 9 ở đây để có được 12 ta sẽ nhận mẫu số với 4 vẽ Delta cũng cần nhân tử số với 4 và ta sẽ được 8tr dịch so sánh hai phân số này đã trở nên rất đơn giản à ở phần 28 tương đương với 9/12 và 6/9 từng đường 18/12 vậy Số nào lớn hơn nào rõ ràng ở đây chả có cùng mẫu số thì chắc chắn rằng 9,12 sẽ lớn hơn 8/12 xảy ra có chín phần mười ha lớn hơn 8/12 hoặc nếu ta biết được chín phần mười hai bằng 21,28 ta có thể nói rằng 21,28 chắc chắn lớn hơn vào 8/12 bằng 6/9 khi nó sẽ lớn hơn 6/9 vậy là xong rồi ta có một cái khác thì làm bài này mà không cần phải rút gọn phân số tiền mình chỉ cho bạn cho vui thôi nhé để mình Trọng một màu khác với 21 phần 28 và 6/9 ta chỉ cần tìm số nhỏ nhất chia hết cho 28 và chín mà không cần phải rút gọn vậy 28 sẽ bằng gì sẽ mỹ nhân 14 34 thì bằng hai nghìn bảy và đó làm cách làm khác chín thì bằng 33 vậy số nhỏ nhất chia hết cho 28 và chín sẽ gồm 2273 và 3 hay nói cách khác là nó đúng = 28 X với 9 trên hãy thử nhìn 28,9 nào bạn có thể làm theo nhiều cách khác nhau Bạn có thể lấy 28 x70 = 280 và rồi - 28 năm và sẽ bằng 252 các bạn có thể nhận trực tiếp hai số với nhau ta hãy làm như vậy nhé 8 x 9 = 72 chính nhân 2 bằng 18 cộng 7 là bằng 25 vậy ta sẽ được 252 vậy mình sẽ có được số nhỏ nhất chia hết cho 28 giờ 9 là số 252 để có được 200 từ so sánh nhân 28,9 ta sẽ lấy 28 nhân với 9 tại vì ra nhân mẫu số với 9 nên ta cũng phải nhân tử số với 9 bài 21 x9 bằng bao nhiêu tính nhẩm sẽ dễ hơn đốt 20 x 9 = 180 + 1 x 9 = 9 vậy sẽ ra 189 để có được 252 ở đây là sẽ nhân với 28 Vẽ Ninja có phải nhân tử số với 28 để giá trị của phân số không thay đổi hệ 6X 28 6X 20 bằng 123 6X 8 là 48 vậy sẽ bảo 168 mình sẽ tiết ra để chắc chắn rằng tao không sai vậy 28x 68 x 6 = 48 2 x 6 = 12 + 4 = 16 vậy e168 bây giờ ta là có mẫu chung rồi tim ta chỉ cần So sánh tử số chắc chắn là 189 lớn hơn 168b 189 phần 252 sẽ lớn hơn 168 phần 252 ta có thể nói rằng 21/28 ta đã biết nó ra ở đây bên trái là 21,28 và nó sẽ lớn hơn đấy phải là 6/9 à