If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

So sánh các phân số bằng các thanh ngang

So sánh các phân số khác mẫu bằng cách vẽ các thanh ngang.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ờ ờ Có điều mình muốn làm trong video này chính là so sánh hai phân số 3/4 và 4/5 bây giờ chúng mình hãy cùng nhau vẽ hai hình chữ nhật để giải bài toán này nhé Đây là một cái hình chữ nhật và ngay dưới đây Chúng ta cũng có một hình tương tự ở hình đầu tiên mình đã xe nó thành bốn ô bằng nhau và hình thứ hai chia thành 5 ô bằng nhau vậy bạn hãy thử suy nghĩ xem phân số 3/4 biểu diễn như thế nào nhỉ Đó chính là chiếm một ô hay ô và 3 ô trong tổng số 4 ô vì vậy Hình này sẽ biểu diễn cho phân số 3/4 và phân số 4/5 biểu diễn như thế nào nhỉ dễ thôi 4/5 sẽ biểu diễn được thì ở đây là một Ô hay Ô bao và 4 ô ở đây chính là hình biểu diễn cho phân số 4/5 đấy nhìn vào hình này chúng ta thấy phần tô màu của hình thứ hai nhiều hơn phần tô màu của ở màn hình thứ hai được biểu diễn cho phân số 4/5 hình thứ nhất biểu diễn cho phân số 3/4 vì vậy phân số 4/5 lớn hơn phân số 3/4 đáy Nó cũng có nghĩa là phân số 3/4 nhỏ hơn 4/5 để sử dụng ký hiệu các bạn hãy sử dụng dấu nhỏ hơn đó chính là cách chúng ta so sánh phân số 3/4 và phân số 4/5 đấy