If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập so sánh trực quan các phân số

Ôn tập phương pháp so sánh phân số bằng hình vẽ và tia số, sau đó giải thử một số bài tập.

So sánh các phân số

Chúng ta có thể so sánh các phân số bằng cách xem phân số nào chiếm nhiều phần hơn trong cùng một đơn vị.

So sánh phân số bằng hình vẽ

Ta có ví dụ sau.
So sánh 4669 rồi viết dấu >,< hoặc = cho phù hợp.
Đầu tiên, hãy chia 2 hình tròn bằng nhau dưới đây lần lượt thành 6 phần và 9 phần bằng nhau.
Two equal-sized circles, one divided into 6 equal parts and the other divided into 9 equal parts.
Tiếp theo, chúng ta tô màu 4 phần của hình tròn 6 phần để thể hiện phân số 46 và tô màu 6 phần của hình tròn 9 phần để thể hiện phân số 69.
Two equal-sized circles, one divided into 6 equal parts with 4 parts shaded and the other divided into 9 equal parts with 6 parts shaded. The area of the 4 shaded parts of the first circle is equal to the area of the 6 shaded parts of the second circle.
Phần tô màu thể hiện hai phân số trên bằng nhau, vì vậy hai phân số đó bằng nhau.
46=69
Bạn muốn tìm hiểu thêm về phương pháp so sánh phân số bằng hình vẽ? Hãy xem video này.

So sánh phân số bằng tia số

Ta có ví dụ sau.
So sánh 5396 rồi viết dấu >,< hoặc = cho phù hợp.
A number line labeled 0 to 2 with tick marks at 0, 1, and 2 emphasized. Tick marks at every one-sixth unit are marked, with a blue dot labeled five-thirds at the ten-sixths tick mark.
Hãy thử tìm xem mỗi phân số nằm ở đâu trên tia số.
A number line labeled 0 to 2 with tick marks at 0, six-sixths, and 2 emphasized. Tick marks at every one-sixth unit are marked, with a green dot at the nine-sixths tick mark and a blue dot at the ten-sixths tick mark, which is also labeled five-thirds.
Trên tia số, 53 nằm phía bên phải 96, suy ra 53 lớn hơn 96.
53>96
Bạn muốn tìm hiểu thêm về phương pháp so sánh phân số bằng tia số? Hãy xem video này.

Luyện tập

Bài 1
So sánh phân số, sử dụng các dấu >,< hoặc =.
Gợi ý: Hãy thử tô màu các hình chữ nhật bên dưới để có thể so sánh phân số dễ dàng hơn.
34
45
Two rows of equal length made up of rectangles. The top row is made up of 4 equal-sized rectangles and the bottom row is made up of 5 equal-sized rectrangles.

Bạn muốn thử sức với những bài tập tương tự? Hãy xem bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.