Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Toán lớp 4 (Việt Nam)

Có thể kiếm được 10.000 điểm tinh thông
Tinh thông
Thành thạo
Đã hiểu bài
Cần cố gắng
Chưa bắt đầu
Bài kiểm tra nhỏ
Bài kiểm tra lớn
Thử thách của khóa họcKiểm tra kiến thức của bạn về các kỹ năng trong khóa học này.Bắt đầu Thử thách của khóa học