If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Phép so sánh có liên quan đến phân số

4/7 của một hình nhỏ có thể sẽ nhỏ hơn 3/7 của một hình lớn.   Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

xem xong video trước chúng ta đã học cách so sánh phân số ví dụ như so sánh 4/7 với 3/7 chúng ta có thể thấy rõ ràng 4/7 sẽ lớn hơn 3/7 của một đơn vị nhưng trong một trường hợp nào đó thì các bạn có một đơn vị lớn hơn thì sao ví dụ như hình chữ nhật màu xanh ở đây nếu như chúng ta lấy 3 phân 7 từ hình màu xanh này chúng ta sẽ được 1/7 2/7 3/7 đây chính là 3/7 có vẻ như phần được tô màu lại nhìn lớn hơn 4/7 vậy chẳng lẽ đơn vị chúng ta dùng để tính phân số không quan trọng sao câu trả lời thật ra là có đấy nó vô cùng quan trọng khi so sánh các phân số các bạn phải quy ước rằng các bạn đang lấy phân số từ những đơn vị bằng nhau các bạn không thể so sánh 4 phần 7 của một con chuột 13 phần 7 của một con voi được Đây là hai vật khác nhau các bạn có thể so sánh 4 phân bài của một con chuột 13/7 của chính Con chuột đó hoặc một con chuột có cùng kích thước ở đây anh có hai hình chữ nhật màu vàng 3/7 của hình chữ nhật này sẽ nhỏ hơn 4/7 của hình chữ nhật còn lại điều này đúng thì cả hai hình chữ nhật này đều có cùng kích thước khi nói về những phân số mà không gắn với đơn vị nào chúng ta sẽ hiểu là chúng ta đang làm việc trên trục số đơn vị mà chúng ta đang dùng để tính phân số chính là đoạn trên trục số từ 0 đến 1 Vậy để chính là từ không ở đây là một Chúng ta đã nói về những phân số không có đơn vị ta không nói tới 4/7 của con chuột 3/7 của con voi Chúng ta đang nói về những số ở trên trục số chúng ta có thể trên nó thành 7 đoạn các bạn xem thử nhé Đây là 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 và 7/7 ở đây hay cũng chính là một vậy khi nhìn vào chụp xuống này rõ ràng 3/7 tức là ba đoạn kể từ số không vậy Rõ ràng 4/7 thì lớn hơn nó nằm ở bên phải của 3,7 sau khi so sánh các phân số các bạn phải chú ý đơn vị của chúng là như nhau ở đây đơn vị giống nhau chính là khoảng cách trên trục số giữa 0 và một trong những video trước đơn vị là hình chữ nhật màu vàng chúng ta không thể so sánh 4 phân 7 của hình chữ nhật màu vàng về 3/7 của hình chữ nhật màu xanh lớn hơn nhiều này các bạn hãy lưu ý về đơn vị của phân số nhé