If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

So sánh phân số bằng hình vẽ

Vấn đề

Điền dấu >,< hoặc =.
Gợi ý: Hãy thử tô màu các hình chữ nhật dưới đây để so sánh hai phân số.
28
48
Two rectangles equal in size. Each is divided into eight equal pieces.