If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Nhận biết phân số lớn hơn 1

Vấn đề

Mỗi hình chữ nhật lớn được chia thành các phần bằng nhau.
Two rectangles placed side by side. Each rectangle is divided into four equal parts. The first rectangle has 3 parts shaded. The second rectangle has four parts shaded.
Chọn phân số thể hiện phần được tô màu.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?