If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Nhận biết phân số lớn hơn 1

Vấn đề

Mỗi hình chữ nhật lớn được chia thành các phần bằng nhau.
Two rectangles placed side by side. Each rectangle is divided into four equal parts. The first rectangle has 3 parts shaded. The second rectangle has four parts shaded.
Chọn phân số thể hiện phần được tô màu.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?