If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 6 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 3: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

Hiểu về tính chất giao hoán của phép nhân

Vấn đề

Lớp của Khánh có 7 hàng bàn học. Mỗi hàng có 2 bàn.
Khánh thực hiện phép tính 7, times, 2 để tính tổng số bàn học.
Khánh có thể làm cách nào khác để tính tổng số bàn học?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?