Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 3: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

Phép chia cho số có 2 chữ số: 9 815 : 65

Học cách chia 9 815 : 65.  Phép chia này không có số dư. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

khi chúng ta có phép tính 9.815 chia cho 65 ở tại đây các em nên tạm dừng gì điều lại và thủ tục những chiếc xem nhé Bây giờ chúng mình cũng làm nào thì điều đầu tiên chúng mình cần làm Đó chính là viết lại phép tính này ta có 9.815 chia chó 65 anh ở đây ta có thể thấy số chia của chúng mình là số có hai chữ số và không nào nhiều vậy ở số bị chia ta sẽ lấy hai chữ số đầu tiên là 98 để chia cho 65 nhé đi cà phê cỏ 98 chia cho 65 bằng A11 x65 bằng 65 98 - 65 chúng ta sẽ thuộc 8 - 5 bằng 39 - 6 cũng bằng 3 tại đây Hạt chữ sớm một xuống chúng ta sẽ được số 331 tiêu chúng mình cần làm bây giờ đó chính là xem số 331 chia cho 65 bằng bao nhiêu chúng mình nhìn nhé với số 331 chúng mình sẽ bỏ chữ số hàng đơn vị đi và giữ 10 33 thôi còn với số 65 chúng ta cũng bảo hành đơn vị đi và giữ lại số 6 như vậy số 331 chia cho 65 chúng ta sẽ coi như là 33 chia cho 6 nhé 33 chia cho 6 chúng ta được bao nhiêu nhỉ vì chúng mình sẽ được nằm nhé 5 nhân 5 = 25 biết năm Nếu 25 x 6 = 30 30 cộng với hai chúng ta sẽ được 32 331 - 325 chúng ta sẽ được cả có một không sửa được cho năm nên chúng mình sẽ vay 10 từ hàng chục nhé 11 - 5 chúng ta sẽ được 62 - 2 là hết và 3 - bà cũng là hết Nó như vậy Ở đây Hạt tiếp chữ số 5 xuống chúng ta sẽ được số 65 tới đây là dễ rồi phải không nào ta có 65 chia cho 65 bằng 11 X10 65 bằng 65 65 - 65 là hết như vậy phép tính 9.815 chia cho 65 sẽ cho chúng ta kết quả là 151 chúng mình đã hoàn thành xong bài tập này rồi nhé