Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 3: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

Áp dụng tính chất phân phối khi thực hiện phép nhân

Dùng tính chất phân phối để tách 4x7 thành các số nhỏ hơn.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

vì chúng mình có phép tính 4 nhân với 7 và Nếu chứng minh thuộc bảng nhân 4 thì chúng mình có thể thực hiện phép tính này cực kì dễ dàng Nhưng nếu tự nhiên mình quyết mức bảng nhân 4 thì mình sẽ phải làm như thế nào đẹp chúng mình có thể sử dụng tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng để giải quyết định này nhất ở thế giới này chúng mình có một đàn sắc và đàn sắc này đang đứng thành mấy hàng đi nghỉ chúng mình sẽ cùng nhau đến nhé đàn Sắp này đang đứng thành 1 2 3 4 hàng bốn hàng Chúng mình sẽ vẽ 4 hàng gần đây nhất thì mình sẽ viết ở đây là bốn Hàng ra đang Suốt này đang đứng thành mấy cột nhở chúng mình có thể đến 1234567 bản sắc này đang đứng thành 7 cột cô đơn sắc này đang đứng thành 7 cột nhất xảy ra đàn sắc này đang thể hiện cho phép tính 4 nhân với 74 x17 phải không nào để dễ dàng tính phép tính này thì chúng mình có thể tách số 7 thành hai số có tổng bằng 7 Ví dụ như năm và hai chẳng hạn để mình chia đẳng giác này thành 2 nhóm nhất mình sẽ chia làm sóc này thành 2 nhóm nhóm bên trái của mình thì sẽ có 1 2 3 4 5 cột mình sẽ viết vào đây nhé chị Nhóm bên trái có 5 cột A và nhỏ biết phải chúng mình có mấy cục nhỏ 12 nhóm biết phải chúng mình chỉ có 2 cột thôi ở hai cột Vậy là thay gì có bảy cột thay vì có bảy cột khi mình lại có hai nhóm một nhóm 5 cột và một nhóm 2 cột Vậy thì mình có thể viết lại phép tính này bằng có bốn nhân với thay vì bệnh thì mình sẽ viết nó bằng A5 em cộng thêm Ô hay nhỉ thì tại sao mình có thể biết được như thế này nhỉ Mình sẽ viết nót ở trong dấu ngoặc bởi vì dấu ngoặc sẽ thể hiện rằng chúng ta cần làm phép tính trong dấu ngoặc trước rồi mới làm phép tính ở phía ngoài dấu ngoặc vậy nên mình sẽ lấy năm cộng với hai trước sau đó mới nhân với 4 và mình sẽ có bốn nhân với mở ngoặc 5 bậc 2 đóng ngoặc bằng với 4 x 17m khi đặt chia số sắc này thành 2 nhóm một nhóm 5 cột và một nhóm 2 cột thì chúng ta đã có hai thép hình khác nhau Chúng ta có phép tính 4.000 với năm và phép tính 4.000 với 2 và chứng minh lưu ý rằng hai phép tính này cộng lại sẽ bằng 4 nhân 17 nhé có bốn nhân với năm cộng với 4 x2 sẽ = 4x với 7 như tổng số sắt và chúng ta có ở đây vậy Thì đó chính là cách mà chúng ta say triển vốn ngân Năm cộng với 4 X2 Như vậy chúng ta có thể viết lại phép tính này bằng có bốn nhân với 5 cho cậu thêm có bốn nhân với 2 nhất đó chính là cách mà chúng ta khai triển bốn nhân năm cộng với 4 x2 chứng minh đã phân phối số 4 vào trong tần số hạng của tổng đài bốn năm và bốn x245 cộng với 4 x2 sẽ bằng 4 X7 và vectơ chúng ta đã có hai phép tính diễn dài hơn rồi chúng ta có thể dễ dàng tính được kết quả của cả hai phép tính này nhá Nó sẽ bằng d4x năm bằng 20 5 10 15 20 đúng không nhỏ và bốn nhân hay sẽ bằng 38 vì vậy Kết quả của cung Bảo Bình sẽ có là 28 ạ Và nếu chúng mình nhớ bằng Gen 4 thì chúng mình cũng có thể nhớ rằng bốn nhân với 7 bằng 28 vậy là chứng minh đã thực hiện đúng rồi Ừ nếu các bạn chưa pin thì mình cũng có thể thử với một phép tính khác ví dụ như là 6 nhân với phím Nếu mình nhớ rằng nhân 6 thì sẽ tính này mình có thể thực hiện rất dễ dàng rồi nhưng nếu mình không nhớ thì cũng không sao cả nhất chứng minh có thể thiết ạ 6 nhân 9 = 6 nhân với 10 3 - 1 a10 - 1 thì sẽ bàn phím và 6X 10 10 - 1 ở trong ngoặc thì cũng sẽ bằng 6X chín và nó sẽ bằng A6 X10 3 - 6x một mình đã phân phối 6 vào tần số của hiệu này mẹ đã thấy sáu nhân với 10 - 6X với một và bây giờ thì dễ hơn rồi phải không nào 6X với 10 thì sẽ bằng 66.000 với một thì sẽ bằng 6 thì sẽ có 60 - 6 và bằng 54 anh có thể các bạn sẽ nghĩ rằng 6X chín thì cũng dễ ra tại sao mình phải viết lại dài dòng như vậy chứ nhưng đối với một số bạn thì phép tính 6 X10 và 6X một sẽ dễ thực hiện hơn nhiều là phép tính 6X 9 nhé và đây sẽ là kĩ năng giúp bạn chia nhỏ vấn đề và dễ nhầm thương trong đầu mình nhắc lại nhé tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng là mình sẽ lấy một số một thửa số của phép nhân là mình sẽ nhân phân phối đó và tần số hạng ở trong Tổng Ví dụ như mình sẽ lấy 4x Năm cộng với 4 x 2 phần đó cũng sẽ bằng 4 X7 như lúc đầu