Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 3: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

Giới thiệu về phép chia cho số có hai chữ số

Giới thiệu về phép chia cho số có hai chữ số.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

từ hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về việc chia cho số có hai chữ số nhé ta có phép tính 186 chia cho 31 ở lại đây các em nên tạm dừng video lại và thử tự làm trước xem nhé ạ Bây giờ chúng mình cùng làm nào điều đầu tiên chúng mình cần làm Đó Chính giải quyết lại phép tính này là có có 186 chia cho 31 chúng mình cùng nhìn vào bài nhé Ở đây số chia của chúng ta là số có hai chữ số chính vì vậy ở số bị chia chúng ta cũng phải lấy hai chữ số đầu tiên là 18 để chia cho 31 nhưng mà ở đây cao lại thấy 18 không chia cho được 31 bởi vì 18 nhỏ hơn 31 nó nên đối với phép tính này chúng ta sẽ phải lấy hết 186 để chia cho 31 tới đây chúng mình nghỉ với số 186 chúng ta sẽ bỏ hàng đơn vị ở đây đi và chỉ lấy số 18 thôi chồng tự với số 31 chúng ta có bỏ hàng đơn vị là 1 và chỉ lấy số 3 như vậy phép tính 186 chia cho 31 chúng ta coi như là 18 chia cho 3 nhí như vậy 18 chia cho 3 chúng ta sẽ được bao nhiêu nhỉ U18 chia 3 = 6 nhé và có 18/3 bằng 66 X1 = 6 6 x 3 = 18 186 - 186 là hết như vậy phép tính 186 chia cho 31 sẽ cho chúng ta thương là 6 nhưng bây giờ chúng mình cùng làm thêm một ví dụ thế nào ở ví dụ 2 này chúng ta có phép tính 336 chia cho 48 ở lại đây các em nên tạm dừng video lại và thử tự tính Sơn Nhất ạ Bây giờ chúng mình cũng làm não trốn già sẽ viết lại phép chia này ta sẽ có 336 chia cho 48 ở đây vì số chia của chúng ta là số có hai chữ số nên được số bị chia chúng ta phải xét lấy 33 để chia cho 48 lít nhưng mà vì 33 ở đây nhỏ hơn 48 em nên chúng ta sẽ phải lấy hết số 336 kể chia cho 48 tương tự như phép tính đầu tiên với số 336 chúng ta sẽ bỏ hàng đơn vị đi và lấy số 33 nhé vôi số 48 chúng ta sẽ bảo hành đơn vị đi là số 8 và chỉ giữ là số 4 thôi như vậy phép chia 336 chia cho 48 chúng ta coi như là 33 chia cho 4 nhé 33/4 chúng ta được mấy nhỉ 33/4 sẽ vắng 388 x 8 = 64 mét bốn nhớ 68 x 4 = 32 32 + 6 = 38 dưới đây Chúng ta phỏng vấn đề rồi số 384 ở đáy lớn hơn số 336 điều đó có nghĩa là phép tính ngày của chúng ta đang nghĩ sai và thương của chúng ta là số 8 vào đây đã quá lớn như vậy chúng mình sẽ phải chọn một thương nhỏ hơn nhé Bây giờ chúng mình làm lại phép tính này nào chúng ta sẽ xóa đi và làm lại ở lần thử thứ hai này chúng mình sẽ thử số 7 nhé và có 7 x 8 = 56 tiết 6 nhớ 5 a7x 4 bằng 28/28 cộng 15 bằng 3 13 như vậy 336 - 336 là hết từ đây ta có thể tổng kết lại là 336 chia cho 48 bằng 7 chúng mình đã làm xong bài này rồi nhé