If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 3: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

Áp dụng tính chất phân phối để nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số

Vấn đề

Dung đã làm phép tính 4×82 theo các bước sau.
=4×82
Bước 1=4×(80+2)
Bước 2=(4+80)+(4+2)
Bước 3=84+6
Bước 4=90
Hãy chỉ ra lỗi sai của Dung.
Chọn 1 đáp án: