If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 3: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

Phép chia cho số có 2 chữ số: 7 182 : 42

Học cách chia 7182 : 42.  Phép chia này không có số dư. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

khi chúng ta có phép tính 7182 gạch chia cho 42 số điểm khác biệt của nó so với những phép tính số mình đã từng làm là ở đây số chia là số có hai chữ số thay vì là số có một chữ số bây giờ chúng mình cũng bắt tay vào làm nhé Việc đầu tiên chúng mình cần làm Đó chính là các loại phép tính này ta sẽ có 7182 chia cho 42 3 cách làm của phép tính này cũng không khác so với khi chúng ta chia cho số có một chữ số là tao ở đây thì số chia của chúng ta là số có hai chữ số nên với số bị chia chúng ta cũng phải xét lấy hai chữ số đầu tiên là 71 chia cho 42 nhé đã có 71 chia cho 42 Bánh 11 x42 bánh 42 71 - 42 chúng ta sẽ được 10 - được cho hai nên chúng ta sẽ thay 10 cửa hàng chục nhé 11 - Thứ hai chúng ta sẽ được 96 - 4 bằng hai hạnh chữ số 8 vào đây xuống chúng ta sẽ được số 298 đến đây 298 chia cho 42 bằng bao nhiêu nhỉ chúng ta còn nhìn nhé với số 298 chúng mình sẽ bỏ đi thẳng đơn vị và giữ lấy 29 từ tương tự với số 42 chúng mình sẽ bỏ đi thẳng đơn vị và giữ nguyên số 4 như vậy phép tính 298 chia cho 42 chúng ta sẽ coi như là 29 chia cho 4 29 chia số 4 được mấy nhỉ được bảy phải không nào chúng ta sẽ biết mày vào đây nhé ra có 7 nhân 2 bằng 14 biết bốn nhớ một bể nhân 4 bằng 28/28 cộng với một bánh 29 như vậy 298 - 294 chúng ta sẽ được 8 - 4 = 4 29 - 29 là hết tại đây hạ kiếp số 2 Xuống chúng ta sẽ được số 42m tới đây dễ thương phải không nào và có 42 chia cho 42 bằng số một 142 vắng 42 42 - 42 lá hết như vậy đây là một phép tính không có số dư và đáp án của chúng ta cho phép tính 7182 chia cho 42 sẽ là 171