If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 6 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 3: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

Áp dụng tính chất phân phối khi thực hiện phép nhân

Cùng dùng tính chất phân phối để tính 87x63. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

khi chúng ta sẽ lấy 87x 63 và trong video này thì mình sẽ không sử dụng cách tính truyền thống không đặt tính và tính cho 87/16 3 mà mình sẽ sử dụng tính chất phân phối giữa phép nhân và phép cộng để tính được phép tính này Bây giờ thì mình sẽ làm như thế nào mình sẽ viết lại bằng 87 nhân với 63 thì mình sẽ viết bằng 60 + ba63 sẽ bằng 60 cộng 3 ừ ừ ạ Và bây giờ thì sẽ bằng gì nhỉ Mình sẽ lấy số 87 phân phối vào trong tổng này nghĩa là mình sẽ có 87 X60 mình sẽ sao chép số 87 xuống thì mình sẽ có 87 X10 60 chỉ có thế 87 X3 số 87 nhân quý bạn ạ số 87 nhân với 3 chúng ta đại phân phối số 87 vào tổng này nghĩa là mình đã lấy 87 X10 60 trước sau đó đi cộng với 87 nhân với 3 ở bài tiếp theo để chúng ta sẽ làm như thế nào chả mình đã tắt giống mặc vào để các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn mình sẽ biết là 87 X60 thì cũng sẽ bằng 60 x18 7 và mình sẽ viết lại 87 bằng 80 cộng 7 nghĩa là mình sẽ viết này U60 U60 cá nhân với số 87 sẽ bằng 80 cộng 7 A và bên kia thì mình cũng sẽ có 87 X3 cũng bằng 3 x18 7 vậy nên mình sẽ có ba nhân với 80 cộng 7 mình sẽ sao chép bên này xanh có 3.000 với 80 cộng 7 em vừa rồi thì mình đã chỉ rõ hơn 87 thì sẽ tăng 80 + 787 X60 chúng bằng 60 x với 8 7 và 60 người 87 cũng sẽ bằng 60 x với 80 cộng 7 tương tự 87x với ba thì cũng sẽ = 3x 87 và cũng sẽ = 3 x 80 cộng 7 và bây giờ thì mình sẽ lại phân số 60 vào trong tổng này mình sẽ có 60 nhưng với 80 mình sẽ biết cùng màu nhé U60 X10 80 cộng với 60 x17 ừ ừ khi cộng với 3 X10 80 D3 x80 khi cộng với ba nhân với 7 thứ ba ngày 17 ạ Và bây giờ thì mình sẽ tính tiếp như thế nào nhỉ các bạn chú ý là khi nhìn lấy 87 xi63 thì 8 là tám chục này 7 là 7 đơn vị Sáu là sáu chục và ba cũng là ba đơn vị vậy nên mình đã làm như thế nào mình đã lấy 87 X10 63 bằng cách lấy 80 X60 em lấy 85,3 lấy 7x 60 và 7.000 13 rồi cộng Tất cả chúng lại với nhau ạ Bây giờ thì mình sẽ tính ra từng tích một nhá mình có là 6848 vạn niên 60 X10 80 sẽ bằng 4.800 mình sẽ thêm hai số không bạn ạ a tiếp theo thì mình sẽ có 60 X7 60 X7 sẽ bằng 420 U60 x 7 = 42 sau đó thì mình thêm một số không sẽ là 420 chi tiết ra thì mình có bao nhiêu 83 824 thêm một số không đó là 240 và cuối cùng 37 bằng 21 A và sau đó chúng ta sẽ cộng lại cả bốn tích này với nhau thực ra thì các bạn có thể biết một cách làm nhanh hơn đó chính là mình sẽ đặt tính và tính theo cách truyền thống Nhưng mà khi mình trình bày ra cách này thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn về tính chất phân phối giữa phép cộng và phép nhân ạ Bây giờ thì mình sẽ cộng nhá 4.800 + 420 khi cộng 240 cộng 21 thì kết quả sẽ là của đơn vị mình có một cửa hàng chục mình có hai chục cộng bốn chục cộng hai chục là tám chục hàng trăm mình có 800 cộng 400 là mười hai trăm cộng thêm 200 nữa là mười 410 400 thì mình sẽ biết bún ở đây và mình sẽ nhớ một nhịp ra hàng nghìn cửa hàng gì mình có 1.000 có bốn nghìn là 5.000 vậy nên kết quả sẽ là 5481 nha khoa các bạn có thể thấy là chúng ta đã trình bày khá dài dòng để tính được phép tính này nhưng mà chúng ta có cách nào đơn giản hơn để hình Dung cách làm này hay không Chúng ta có thể vẽ nó thành một khung lưới một bản 2 x2 khi chúng ta có thể gọi đây là một bảng 1 khung lưới 2 x2 đầu tiên thì mình sẽ biết là 80 cộng 7 sau đó đi ở cùng chúng sẽ biết là 60 cộng 3 A và sau đó thì mình sẽ làm sao đây là một bạn 2 x2 ý nghĩa là mình lấy số có hai chữ số nhưng với số có hai chữ số 60 như 80 sẽ bằng 4.800 chúng ta lại từ lúc nãy rồi 60 X7 sẽ bằng 420 a310 80 = 240 [âm nhạc] nha khoa ba x17 bằng 21 và cuối cùng chúng ta sẽ + tất cả các số này lại và kết quả cũng là 5481 và bây giờ các bạn hãy thử tự tính cách tính bằng phép nhiên truyền thống Xem xa chúng ta sẽ đặt tính và tính và sau đó chúng ta sẽ thấy được hai cách tính này có điểm giống nhau ở đâu