If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 6 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 3: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

Ôn tập về tính chất kết hợp của phép nhân

Ôn lại các khái niệm cơ bản về tính chất kết hợp của phép nhân và thử một số bài toán thực hành.

Tính chất kết hợp là gì?

Tính chất kết hợp là một quy tắc toán học nói rằng cách nhóm (đặt dấu ngoặc hợp lý) các thừa số trong một bài toán nhân không làm thay đổi tích.
Ví dụ:
5, times, 4, times, 2
Trước tiên hãy đặt start color #11accd, 5, end color #11accdstart color #11accd, 4, end color #11accd vào trong ngoặc. Ta có thể tính biểu thức theo từng bước.
empty space, left parenthesis, start color #11accd, 5, times, 4, end color #11accd, right parenthesis, times, 2
equals, start color #11accd, 20, end color #11accd, times, 2
equals, 40
Giờ hãy đặt start color #7854ab, 4, end color #7854abstart color #7854ab, 2, end color #7854ab vào trong ngoặc.
empty space, 5, times, left parenthesis, start color #7854ab, 4, times, 2, end color #7854ab, right parenthesis
equals, 5, times, start color #7854ab, 8, end color #7854ab
equals, 40
Nhóm các thừa số theo những cách khác nhau không làm thay đổi tích!
Học thêm về tính chất kết hợp tại video này.
Vì sao tính chất kết hợp hữu dụng? Hãy xem bài này.

Luyện tập

Bài 1
  • Hiện tại
Biểu thức nào sau đây bằng với start color #11accd, left parenthesis, 9, times, 2, right parenthesis, times, 5, end color #11accd ?
Chọn tất cả đáp án đúng:

Làm thêm bài tập dạng này tại đây.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.