Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 3: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

Ôn tập về tính chất kết hợp của phép nhân

Ôn lại các khái niệm cơ bản về tính chất kết hợp của phép nhân và thử một số bài toán thực hành.

Tính chất kết hợp là gì?

Tính chất kết hợp là một quy tắc toán học nói rằng cách nhóm (đặt dấu ngoặc hợp lý) các thừa số trong một bài toán nhân không làm thay đổi tích.
Ví dụ:
5×4×2
Trước tiên hãy đặt 54 vào trong ngoặc. Ta có thể tính biểu thức theo từng bước.
=(5×4)×2
=20×2
=40
Giờ hãy đặt 42 vào trong ngoặc.
=5×(4×2)
=5×8
=40
Nhóm các thừa số theo những cách khác nhau không làm thay đổi tích!
Học thêm về tính chất kết hợp tại video này.
Vì sao tính chất kết hợp hữu dụng? Hãy xem bài này.

Luyện tập

Bài 1
Biểu thức nào sau đây bằng với (9×2)×5 ?
Chọn tất cả đáp án đúng:

Làm thêm bài tập dạng này tại đây.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.