Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 3: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

Ôn tập về tính chất phân phối

Ôn tập các khái niệm cơ bản về tính chất phân phối và thử giải một số bài tập thực hành.

Tính chất phân phối là gì?

Tính chất phân phối nói rằng trong một phép nhân, khi thừa số được viết lại dưới dạng tổng hai số, tích không đổi.
Tính chất phân phối giúp ta giải bài toán bằng hai phép nhân đơn giản hơn.
Ví dụ:
Ta có thể đổi 4×12 thành 4×(10+2).
4 được phân phối cho 102 và phép tính đổi thành:
(4×10)+(4×2)
Dãy chấm bên trái biểu diễn (4×10). Dãy chấm bên phải biểu diễn (4×2).
Giờ ta có thể cộng các biểu thức để tìm tổng.
(4×10)+(4×2)
=40+8
=48
Muốn tìm hiểu thêm về tính chất phân phối? Nhấn vào video này.
Muốn biết tại sao tính chất phân phối lại có ích? Nhấn vào bài viết này.

Luyện tập

Bài 1
Những chấm sau biểu thị 12×2. Chúng được chia làm hai nhóm.
Biểu thức nào được dùng để tính tổng số chấm?
Chọn 1 đáp án:

Muốn thử sức với các bài tập tương tự? Nhấn vào bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.