If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 6 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Unit 1

Bài học 3: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

Ôn tập về tính chất phân phối

Ôn tập các khái niệm cơ bản về tính chất phân phối và thử giải một số bài tập thực hành.

Tính chất phân phối là gì?

Tính chất phân phối nói rằng trong một phép nhân, khi thừa số được viết lại dưới dạng tổng hai số, tích không đổi.
Tính chất phân phối giúp ta giải bài toán bằng hai phép nhân đơn giản hơn.
Ví dụ:
Ta có thể đổi 4, times, 12 thành 4, times, left parenthesis, start color #01a995, 10, end color #01a995, plus, start color #74cf70, 2, end color #74cf70, right parenthesis.
4 được phân phối cho start color #01a995, 10, end color #01a995start color #74cf70, 2, end color #74cf70 và phép tính đổi thành:
left parenthesis, 4, times, start color #01a995, 10, end color #01a995, right parenthesis, plus, left parenthesis, 4, times, start color #74cf70, 2, end color #74cf70, right parenthesis
Dãy chấm bên trái biểu diễn left parenthesis, start color #01a995, 4, times, 10, end color #01a995, right parenthesis. Dãy chấm bên phải biểu diễn left parenthesis, start color #74cf70, 4, times, 2, end color #74cf70, right parenthesis.
Giờ ta có thể cộng các biểu thức để tìm tổng.
left parenthesis, start color #01a995, 4, times, 10, end color #01a995, right parenthesis, plus, left parenthesis, start color #74cf70, 4, times, 2, end color #74cf70, right parenthesis
equals, start color #01a995, 40, end color #01a995, plus, start color #74cf70, 8, end color #74cf70
equals, 48
Muốn tìm hiểu thêm về tính chất phân phối? Nhấn vào video này.
Muốn biết tại sao tính chất phân phối lại có ích? Nhấn vào bài viết này.

Luyện tập

Bài 1
  • Current
Những chấm sau biểu thị 12, times, 2. Chúng được chia làm hai nhóm.
Biểu thức nào được dùng để tính tổng số chấm?
Chọn 1 đáp án:

Muốn thử sức với các bài tập tương tự? Nhấn vào bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.