If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tính chất giao hoán của phép nhân

Cùng xem điều gì xảy ra khi chúng ta nhân các số theo các thứ tự khác nhau, chẳng hạn như 3x5 và 5x3.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

từ hôm nay chúng mình sẽ cùng bàn luận về thứ tự nhân trong phép nhân các em nhé Câu Hỏi chúng ta đặt ra ở đây là liệu 3 nhân 4 anh có bằng với 4 X30 nhỉ ở tại đây các em nên tạm dừng video lại và thử tự nghĩ trước xem nhé a đối với bài này chúng mình sẽ cần tìm đến sự trợ giúp của đồ ăn ở trên màn hình bây giờ chúng ta đang có 12 cái kem Vô Cùng ngon miệng các em nhé Ở đây chúng ta có thể chia 12 cái kem này ra thành 4 nhóm bằng nhau sao cho mỗi nhóm gồm ba cái kem như vậy chúng ta sẽ chia được một nhóm gồm ba cái kem hai nhóm gồm 3 cây kem 3 nhóm gồm 3 các em và bốn nhóm gồm 3 cái kèm các em nhé trong trường hợp này chúng mình đang hiểu 3 x4 là 4 lần của 324 nhóm của bà các em nhé tương tự ở đây nếu ta hiểu 4x Ba là ba lần của 423 nhóm của 4 khi 12 cái kem này chúng mình sẽ chiên thế nào nhỉ ở đây chúng ta sẽ được 3 nhóm bằng nhau sao cho mỗi nhóm có 4 cái kem các em nhé Bây giờ chúng mình còn chia nào ạ chị sẽ được một nhóm gồm 4 que kem hai nhóm gồm 4 que kem cà 3 nhóm gồm 4 que kem như vậy Ở đây ta có thể thấy thứ tự nhiên không thực sự quan trọng bởi vì dù ta hiểu như thế nào đi chăng nữa Ở đây là 4 lần của ba hay là ba lần của 4 khi cuối cùng tích của chúng ta vẫn giữ nguyên và bằng 12 một cách khác mà chúng ta có thể sử dụng để tư duy bài này đó chính là có đây chúng ta nhận thấy có bốn thằng kem chúng ta nhận thấy ở đây có 1 2 3 ngã 4 hàng kem mỗi hàng kem chúng ta có 123 trước em như vậy để biết Bây giờ chúng mình đang có tổng bao nhiêu kem chúng mình chỉ cần lấy số kem trong mỗi hàng là ba rồi nhân với số hàng của chúng ta đang có là 4 nhưng mà đây chúng mình đang đếm số hàng kem theo hàng ngang Ừ Nếu như bây giờ chúng mình muốn đến số hàng kem xếp hàng dọc khi sẽ như thế nào nhỉ chúng mình cùng nhìn sang bên này nhé anh ở đây giả sử nếu chúng mình muốn đếm số hàng kem theo hàng dọc chúng ta sẽ có một hàng hai hàng giá bà Hằng và trong mỗi hàng Chúng ta có một que kem hay que kem bà quẩy kèm và 4 que kem như vậy tương tự như bên này đến nếp tổng số kèm chúng ta đang có chúng mình thì cần lấy số kem Dù ta có trong một hàng rồi nhân với số hàng chúng ta có lần ra kết quả cao hoàn toàn có thể kết luận được rằng khi nhân thứ tự nhân không quan trọng là chúng mình hoàn toàn có thể kiểm tra được nhận định này nhé Bây giờ chúng ta sẽ kéo xuống một chút nào ở đây chúng ta sẽ biểu diễn 3 x4 lên trên đoạn thẳng này nếu chúng ta hiểu 3 x4 là 4 lần của ba thì chúng ta sẽ được không Anh Một Lần của ba là 32 lần của bà là 63 lần của ba là 9 8 4 lần của bà ta được 12 tương tự nếu chúng mình hiểu 3 x4 là ba lần của bốn thì chúng ta sẽ được một lần của bốn chúng ta được 42 lần của bốn ta được 83 lần của bốn chúng ta được 12 như vậy Hiểu theo cách nào thì chúng ta cũng ra thích là 12 các em nhé Bây giờ chúng mình thử về các số khác nhé là sửa đây chúng ta đang muốn biết 4 X6 có bằng 6X 420 anh ở đây giả sử Nếu ta hiểu 4 X6 là 4 lần của sáu thì chúng ta sẽ có một lần của sáu bằng sáu số 25 của 6 ta được 12 anh ba lần của 618 884 lần của 6 là 24 từ tương tự Giả sử ta hiểu 4 X6 là 6 lần của bốn chúng ta sẽ có Anh Một Lần của bốn là 42 lần của bốn là 83 lần của 4 là 12 gạch 4 lần của bốn là 16 35 lần của bốn là 20 giá 6 lần của bốn là 24 kết quả của chúng ta là 24k em nhé như vậy ta có thể chốt lại là khi ngăn thứ tự nhân không quan trọng trong Toán học chúng ta sẽ gọi hiện tượng này là tính chất giao hoán trong phép nhân các em nhé