Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 3: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

Ôn tập về tính chất giao hoán của phép nhân

Xem lại các kiến thức cơ bản về tính chất giao hoán của phép nhân và thử một số bài toán thực hành.

Tính chất giao hoán là gì?

Tính chất giao hoán của phép nhân là khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.
Ví dụ:
8×2=16
2×8=16
Vậy, 8×2=2×8.
Học thêm về tính chất giao hoán tại video này.
Bạn muốn biết vì sao tính chất giao hoán có ích? Hãy xem bài này.

Luyện tập

Bài 1
Hoàn thành phép tính.
4×3 = 
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
×4

Làm thêm các bài tương tự tại đây.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.