Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 3: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

Sử dụng tính chất kết hợp để đơn giản hóa phép nhân

Sử dụng tính chất kết hợp của phép nhân để nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở trong video này thì chúng mình sẽ vận dụng những kiến thức chúng mình đã học để giải các phép tính nhân các số có một chữ số với các số có hai chữ số nhất ví dụ như mình có năm nhân với 18 thì các bạn thể tạm dừng vì đổ lại và xem xem mình có thể tự giải được phép tính này không nhất được rồi bây giờ chúng mình sẽ làm cùng nhau mình có phép tính năm Nhân 18 và mình có thể viết lại số 18 thành tích của hai số nào đó U18 thì sẽ bằng váy nhân mấy nhỉ Mình nghĩ là 18 sẽ bằng hai X9 vì vậy hết mình có thể chết lại phép tính này tháng 5 chủ nhân với thay vì viết 18 thì mình sẽ biết là hai X19 A và mình biết như thế này để làm gì nhỉ thay vì lấy 2 x 9 = 18 sau đó thì nhận với năm khi mình sẽ lấy 5 nhân với 2 trước anh đăng nhân với 2 chữ Ừ rồi sao động Nhân 19 các bạn có thể nghĩ là đầu tiên thì mình lấy 2 x 9 = 18 này và sau đó như với năm và bây giờ thì bạn hãy bảo mình thay đổi thứ tự thay đổi thứ tự có được không đấy số câu trả lời là chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi thứ tự nhé khi chúng mình nhân rất nhiều số với nhau thì mình hoàn toàn có thể thay đổi thứ tự và mình có gì thực hiện theo thứ tự nào cũng được và điều này được biết đến là tính chất kết hợp của phép nhân bệnh nên thay vì lấy hai x9 trước thì mình có thể lấy 5 nhân 2 trước a 5 nhân 2 trước Vì vậy mình lấy lên 2 trước để làm gì nhỉ Năm X2 thì sẽ bằng 10 vậy nên mình sẽ có 80 i10 nhân với 9 cho mưa những trí thì sẽ dễ hơn là chúng ta lấy 5.000 với 18 10 nhân 9 thì mình có bằng 90 anh chứng minh sẽ làm thêm một ví dụ nữa cho ví dụ như mình có lấy ba nhân với 21 các bạn hãy tạm dừng video và thử xem mình có thể tự tính không biết có rất là nhiều cách khác nhau nhưng mình có thể làm theo ví dụ ban đầu mình sẽ biết 21 hàng tích của hai số nhỏ hơn ví dụ như là ba nhân với 7 Vậy thì mình sẽ có ba nhân với 21 thì mình sẽ nhớ lại bằng 3 ngắn với 7 ạ Và bây giờ thì mình sẽ lấy ba nhân với 3 trước mình sẽ cho hoặc ở đây để các bạn có thể thấy rõ hơn tính chất kết hợp của phép nhân nhất 3 ngân 13 thì sẽ bằng 9 39 và sau đó thì mình nhân với 7 và 917 thì theo bảng nhân 7 các bạn đã biết rồi bằng 63 anh chứng minh sẽ làm thêm một ví dụ lớn nhất ý mình muốn lấy 14x với 500 các bạn hãy tạm dừng vì đồ lạc và xem xem mình có thể tự giải không nhất 14 thì mình có thể viết lại là bằng a7x hay hoặc là 2000 với 7 thì mình sẽ biết là 7 nhận thấy hay nhé anh bởi vì mình muốn lấy 2 x75 thì nên hình sự biết 7 X2 thì mình sẽ lấy 2x mấy năm hai nhân với 5 thì sẽ bằng 10 thế nên mình sẽ có bằng 7x với 10 a37 X10 sẽ bằng 70 có một ví dụ cuối cùng nhé chúng mình một lấy 15 nhân với 3 Các bạn hãy tạm dừng video và Xem xe mình giải như thế nào nhé 15 thì mình có thể viết lại là năm nhân với 3 A và mình nhân với 3 tiếp ạ Bây giờ mình sẽ lấy Anh pha mình sẽ có bán năm nhân với 9 OOO và 5 X19 thì các bạn đã biết rồi bằng 45 có một cách khác các bạn có thể làm đó chính là mình đã biết 5 nhân với 10 bằng 50 và 5 X19 thì mình sẽ cần lấy 50 - 5 và cũng bằng 45