If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 6 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 3: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

Nhân các số có nhiều chữ số

Đưa ra nhiều ví dụ về cách nhân các số có 2 và 3 chữ số bằng "thuật toán tiêu chuẩn". Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ừ ừ ở trong video này thì chúng ta sẽ học cách để nhân số có nhiều chữ số với nhau bây giờ thì mình sẽ lấy một ví dụ nhé thì mình sẽ lấy ví dụ là số có hai chữ số nhân với số có hai chữ số trước bị mình sẽ lấy 32x với 18 ạ Và bây giờ thì mình sẽ lấy 8 nhân với 32 trước 8 x 12 = 16 viết sau nhớ một Chúng ta sẽ cùng viết ra nhé 8.000 thứ 32 trước mình sẽ lấy 8.000 với hai 8216 biết sau nhớ 1 Em cảm ơn bác Bằng 24/1 25a thì mình sẽ biết 25 ở phía dưới 25a Ừ được rồi Bây giờ mình có 8 x32 bằng 256 và sau đó thì mình sẽ xử lý số một ở đây một ở đây Thực ra là mười bởi vì một đứng hàng chục hiện lên mình cần lấy 10 nhưng với 32 Mình lấy 1 trên 212 bằng 212 bằng hai nhưng cần phải viết số 0 ở đây suốt đã bởi vì một điều hàng chục bạn nên một ở đây Thực ra là mượt mình biết không Ở đây để nhớ Bây giờ mình lấy một nhân với 2 mỗi thứ hai bằng Hai thùng rác là mình vừa lấy 10 nhân với 2 và nó sẽ được 20 triệu đây mình có không Rồi vậy Lên đây rất 20 20 tiếp tục một x 3 = 3 lần này sẽ cần xóa số một này đi để đỡ lần 1 nhân 3 bằng ba đội lên mình sẽ viết ba ở phía dưới mình không cộng thêm 1 vào đây số môn là đủ Lúc nãy bạn nên mua nhân bằng 3 nhá mình biết bà Ở đây mưa nhưng thấy 32 sẽ bằng 320 một ở đây là 10 ở một ở đây là 10 Bây giờ thì mình sẽ cộng hai số này với nhau nhà mình có sáu cậu không là 6 năm cộng hai bằng 732 + 3 = 5 và kết quả là 32 x18 bằng 576 mình sẽ làm thêm một phép tính nữa sẽ lấy 99 X10 88.hay số khá là lớn đúng không nhỉ 8x 97 2 tiết 2 Nếu 7 II a89 bằng 72 nước ốc 8972 nữa Thêm 7 là 79.000 thêm 7 sẽ năm 79 hiện nay mình sẽ viết Bởi vị trí ở đây vì sao mình sẽ xóa số 7 này đi để đỡ nhầm a tiếp theo mình sẽ lấy tả những người 99 Em tán về 98 hàng chục thì nên nó là 80 mình cần viết số 0 ở phía dưới làm nhiên trí bằng 72 Z2 Nếu 7 A và 89 bằng 72 bài 2 trang 78 79 ạ bây giờ mình + nhé hai cộng không bằng hai Hai cộng không bằng 29 + 2 = 11 viết một nhớ 11 + 7 bằng 88 cộng 9 bằng 17 viết 7 nếu một và một + 7 = 8 vậy nên kết quả sẽ là 8700 12A thì mình sẽ làm thêm một phép tính nữa ạ Bây giờ mình có 53 nhân với 78 353 X10 78a I miss lấy 8x với 53 trước 8x ba sẽ bằng 24 viết bốn Nếu 2 ở bảng nhân 5 bằng 44/2 là 42 anh 42,42 ở đây a tiếp theo thì mình sẽ lấy 7,53 Thực ra là 7 trọng nhất bởi vì bảy đứa hàng chục là mình biết không ở đây trước 7.000 phẩy ba thì bằng 21 tiết 1 nhiều hay mình xóa số hại đi Bệnh nhân bằng 21 tiết 1 nhiều hay A và sau đó thì mình có 7.535 thêm hay là 37 để sẽ biết 37 phía dưới da Bây giờ thì mình chỉ cần cộng lại thôi mình sẽ lấy bốn cậu không bằng 42 + 1 = 34 + 7 = 11 viết một nhớ 1 Á và một + 3 = 4 vậy nên kết quả sẽ là 4.000 134a ạ Bây giờ thì mình sẽ lấy 796 X10 585 có 796 nhân với 58 a58 thì mình sẽ làm tăng tượng nhiều lúc nãy nhá đầu tiên thì mình lấy 8 nhân với 796 8 nhân với 796 8 x 6 = 48 viết 8 nhớ bốn a 8972 thêm 476 A và mình sẽ biết 6 và nhớ 7 II A8 x 7 = 56 56/7 bằng 63 nên mình sẽ viết 63 ở phía dưới 63 a tiếp theo thì mình sẽ lấy năm chục nhưng với 796 năm chục nghìn với 796 Em soạn số ở trên này đi để đỡ ngầm nằm ở hàng chục năm chục nghìn 796 thế này mình sẽ cần ghi số 0 trước diệu biết số 0 ở đây nhá 56/30 mình sẽ không nhớ ba cứ không và nhiều hoa 25 x 9 = 45 45 thêm ba là 48 năm 2000 kết 8,14 25 x 7 = 35 35 + bốn là 39 để cho Bây giờ thì mình cộng lạnh nhé thì mình sẽ có 8 tổ không bằng 86 cũng không bằng 63 cộng 8 bằng 11 viết một nhớ 1 tiết 1 nhớ 11 + 6 = 7749 bằng 16 viết sau nhớ 11 + 3 = 4 vậy nên kết quả là 46168 46168 cũng hợp lý bởi vì 796 thì cần phải 800 rồi và 800 thì đã gần với 1.000 vậy nên là số này thì khá gần với một nhỉ chúng ta lấy 1000 nhân 58 thì sẽ được 58.000 những người chúng ta lấy một số nhỏ hơn 1.000 nên phải 58 khi mình sẽ đưa kết quả là một số nhỏ hơn 58.000 và số này thì đúng là nhỏ hơn 58.000 thật nó nằm ở trong khoảng đó Bây giờ thì mình sẽ làm thêm một vài ví dụ nữa cho ví dụ tiếp theo của mình là mình lấy 523 523 nhân với cá nhân Với 798 đây là ví dụ về phép nhân các số có ba chữ số với nhau bây giờ thì mình sẽ làm tương tự như lúc nãy nguyên lý vẫn như vậy thôi và cách này có thể sử dụng với số có bao nhiêu chữ số cũng được Chỉ có điều là các bạn cần phải cẩn thận nếu không thì mình sẽ rất dễ bị nhầm khi mà nhanh đấy ở đầu tiên thì mình sẽ lấy 8 x523 trước và nhân 3 bằng 24,4 nhớ 28 X2 = 16 16 thêm 2 sẽ là 18 Hiện nay mình sẽ viết 8 và nhớ 1 em 8x 540/1 là 41 mình sẽ biết 41 ở phía dưới được rồi Mình đã có 8.523 bằng 4184 tiếp theo thì mình sẽ lấy chín chín chục nhân với 500 23/10 hàng chục nhân với 523 thì mình sẽ viết số 0 ở đây trước không phải là chín đâu mà thực ra là chị chút nhé vì lại xóa các số này đi trí ngã ba Bằng 27,7 Nếu 29 nhân 2 bằng 18 18/2 là 20 18 thêm hai là hai mươi vẫn lên với sự biết không Và nếu hay viết không và nhớ hai tiếp theo thì mình có chí nhân năng 45 thêm 2 = 47 thêm 2 = 47 nên mình sẽ biết 47 ở phía dưới I số 47 đã tìm thấy xác lại xem mình làm lại đúng chưa nhé Mình có 93 127 này viết 7 nhiều hay sau đó thì mình lấy chí nhân 2 bằng 18 thêm hay là 20 biết không Nếu 2 ra sau đó mình lấy chỉ đến năm 45 15 thêm hay là 47 47 chúng mình sẽ cần phải cẩn thận nếu không thì mình sẽ dễ tính sai đấy nhé tiếp theo thì mình mới 7 của hàng trăm tức là thực ra là 700 x523 mình bắt đầu bằng cách là lấy 8x cuối 523 trước mình biết là hàng đầu tiên là chính là hàng chục tức là chín chục thì mình sẽ cần biết một số 0 và lấy 700 đổ hàng trăm thì mình sẽ cần viết hai số 07 X3 bằng 21 mình xóa các số này đi trước đã 7 ngày bào 21 tiết 1 nhớ 2a Anh nhớ hay i7 hàng 14 thêm hay là 16 lít 6 nhớ 1 chi tiết sau nhớ 1 ở phần tiếp theo thì 7.535 thêm một là 36 thêm một là 36 và bây giờ thì mình sẽ cộng lại mình sẽ có là hi vọng là chúng ta không tính sai Bây giờ thì mình sẽ có bốn + không cộng không bằng 48 + bể vắng 15,5 Nếu một 1 cộng 1 cộng 1 bằng 3 j4 + 7 = 11 11 + 6 = 17 viết 7 nếu 11 + 4 + 6 = 11 em viết một nhớ 131 + 3 = 4 chúng ta có kết quả là 400 17354 là kết quả của phép tính này 523 x 798 bằng 410 7354 đề kiểm tra cho chắc chắn thì mình sẽ sử dụng máy tính bỏ túi thêm nhé mình sẽ lấy 523 nhân với 798 D3 kết quả là 400 17354 đúng với kết quả mà mình đã tìm ra chúng ta đã làm đúng rồi nhá á khi chúng ta đã làm đúng mà không cần máy tính