If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:0:53

Khái niệm số thập phân

Thuyết minh video

Em hãy viết 0,8 như một phân số 37 0,8 số tám ngày ở ngay đây là phần trục nó ở trong quần chục vì bạn có thể đọc nó như là tám phần mười ta có thể viết thành 8 phần 10 anh hoặc là 810 bây giờ chúng ta đã viết thành một phân số lúc về nếu chúng ta muốn chúng ta có thể rút gọn phân số đó kể 810 đều có thể số chung cả hai đều chia được cho hai Vậy thì chúng ta chỉ tử số và mẫu số cho hai chúng ta không thay đổi giá trị của phân số này khi chia Bởi vì ta chia tử số và mẫu số với cùng một số 8 chia hai là bốn 12 là năm và chúng ta đã xong 0,8 tương tự như 8/10 tương tự như 4/5 à