If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:4:08

Khái niệm số thập phân

Thuyết minh video

ưu điểm màu xanh lá nằm ở đâu trên trục số ở thế giới Chúng ta có một trục số và chúng ta đã có 3 điểm được so sẵn đó là 5,4 5,5 và 5,6 bây giờ đây bài Hỏi chúng ta điểm màu xanh lá này biểu diễn cho số nào trên trục số trước hết thì chúng ta sẽ biết và khoảng cách giữa điều của sông Hương này sau đến điểm của Sơn Dương này sẽ là 0,1 bởi vì 5,6 - 5,5 sẽ bằng 0,1 thì sẽ xấu vào đây hút khoảng cách này là 0,1 và mình có biết rằng khoảng cách 0,1 ngày được chia thành 10 phần bằng nhau Nó đã được chia thành một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười phần bằng nhau vậy nên mình sẽ bắt đầu Đếm cừu 5,5 để đến được điểm màu xanh lá cây này và viết được là nó biểu diễn cho số nào nhất vậy thì mình sẽ ở đây là 5,5 một đây là 5,52 đây là 5,5 3 và ở đây là 5,54 thì sẽ đền đáp án lại 5,54 rất chính xác điểm màu xanh nằm ở đâu trên trục số một lần nước ta lại có một chữ số với 3 điểm so sẵn đó là 2,2 2,3 và 2,4 Bây giờ thì mình đã biết là khoảng cách của mỗi bạn nhắn này sẽ là 0,01 thì sẽ dùng một màu khác nhé khoảng cách giữa mỗi đoạn ngắn này là 0,01 Vậy thì mình có thể đến từ 2,2 đến với điểm màu xanh lá cây này để biết nó là bao nhiêu nhất vậy thì ở đây mình sẽ có là 2,21 2,22 gai 2,23 2,24 ở đây thì có là 2,25 rất chính xác câu cuối cùng điểm màu xanh lá nằm ở đâu trên trục số một lần nữa chúng ta lại có một chữ số với 3 điểm của cháu sẵn là 9,8 A9 30,0 bây giờ thì chúng ta đã biết rằng mỗi bạn nhắn này sẽ điều trị cho 0,01 vậy nên mình sẽ đến đây là chính gạch mốt thì sẽ dùng một màu khác nhé Đây là 9,9 mốt đây là 9,9 hay 9,9 3 tính về số dư 9,95 và đây là 9,96 mình sẽ điên 9,96 đít số khác à