If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 5 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Unit 2

Bài học 1: Khái niệm số thập phân

Số thập phân trên trục số: các phần mười được chia từ 0 đến 1

Vấn đề

Trục số nào có điểm nằm ở vị trí 8 phần mười?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?