If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:1:31

Khái niệm số thập phân

Thuyết minh video

em vẽ 0,6 trên một trục số ở dưới đây Chúng ta có một chữ số mà nó đi từ 0 tới 1 ta nói được chia là 123456789 10 đoạn có khoảng trống bằng nhau những dấu tích này là đánh dấu cho 10 khoảng trống trên tất cả đường đi từ 0 tới 1 như vậy giữa bất kỳ hai khoảng trống chẳng hạn như giữa dấu tích thứ nhất và thứ hai có thể được đại diện bằng 1/10 đó là 11 của 10 khoảng trống bằng nhau ở đó là 1/10 của khoảng cách Bây giờ con số mà chúng ta giả định để vẽ là 0,6 số 6 này Ở Hành phần mười Và Hành phường 11 cái khác mà chúng ta có thể đọc được các số thập phân này là 6 phường 10 hoặc là phân số 6/10 Ừ như vậy nếu một trong các số khoảng trống đại diện một trong số mười là khoảng trống bằng nhau và chúng ta muốn 6/10 tiếp theo chúng ta cần di chuyển xấu của 10 khoảng trống bằng nhau 6/10 của đoạn 6 trong số 10 khoảng trống như vậy chúng ta có thể bắt đầu từ đầu và đi tới 123456 pha để nói nhưng lại đây với 1 điểm và nó sẽ là 6/10 ừ ừ