If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:1:39

Khái niệm số thập phân

Thuyết minh video

ở xung quanh trục số đề so sánh 11,5 và 11,7 được rồi mình sẽ vẽ một chữ số ở đây nhá và mình sẽ tập trung vào hai số là 11 và 12 cả hai số thì đều là 11 cộng thêm với một phần thập phân vân nên mình sẽ vẽ 11 ở đây và biển hay ở đây mình sẽ chia đoạn từ 11 đến 12 thành 2 phần bằng nhau sẽ có một vật nhỏ đây và vật này chính là 11,5 hay là 11 + 15/10 khi mình đã xác định được 11,5 ở đâu 11,5 Nằm chính giữa 11 và 12 đó chính là 11 và 5 phần 10 Bây giờ thì mình sẽ tìm phần người đây mình có 1/12 gạch chéo 13/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 và 10/10 sẽ nằm ở 12 đưa do mình đã chia được bạn từ 11 đến 12 thành 10 phần bằng nhau vậy thì 11,7 ở đâu nhỉ 11,7 sẽ là đền 11,6 Và đây là 11,7 Đây sinh năm 11,7 chính là 11 Và 7/10 đây là 7/10 vẫn lên đây là 11,7 và nhìn vào trục số này thì bạn có thể thấy là rõ ràng là một trời bậy lớn hơn 11,5 11,7 chỉ nằm ở bên phải 11,5 vậy nên là 11,7 sẽ lớn hơn 11,5 A và thực ra thì bạn không cần phải vẫn ngồi chụp số để so sánh hai số này đâu Bạn chỉ cần nhìn vào 2 số này và bạn sẽ biết là 11,5 thì là 11 và 5/10 mình 1,7 thì là 11 và 7/10 Vậy nên rõ ràng là 11,7 lớn hơn bạn đều có phần nguôi là 11 nhưng phần thập phân của 11,7 lớn hơn