If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 1: Khái niệm số thập phân

Biểu diễn số có dạng số thập phân và phân số trên tia số

Vấn đề

Cho tia số với điểm sau. Viết lại số đó dưới dạng phân số và số thập phân.
Phân số:
  • Đáp án của bạn nên là
  • một phân số có tử nhỏ hơn mẫu, ví dụ như 1/2 hoặc 6/10
           Số thập phân:
  • Đáp án của bạn nên là
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75