If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 5 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Unit 2

Bài học 1: Khái niệm số thập phân

Viết lại số thập phân dưới dạng phân số: 0,15

Số thập phân có thể được viết dưới dạng phân số. Để viết một số thập phân dưới dạng phân số, ta đặt chữ số ở hàng thập phân làm tử, và hàng giá trị của nó làm mẫu. Ví dụ, trong số 0,6, số sáu nằm ở phần mười, nên ta lấy 6 làm tử và 10 làm mẫu để tạo ra một phân số tương đương, 6/10. Nếu cần thiết, rút gọn phân số về phân số tối giản. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

khi chúng ta sẽ cùng xem có thể viết 0,15 dưới dạng phân số như thế nào điều quan trọng ở đây là bạn phải xác định được vị trí của từng chữ số số một này nằm ở hàng phường 10 vậy ta có thể xem nó là một nhân 1/10 số 5 này Ở Hành phần trăm vậy ta có thể xếp nó như 5 nhân 1 phần trăm tính có thể viết 0,15 này lại thành tổng của một nhân 1/10 nên đây thực sự là 1/10 cộng và số này và số 5 này sẽ là năm như một phần trăm tức là cộng với 5/100 để cộng hai số này lại chúng ta cần phải tìm ra Mẫu số chung Mẫu số chung ở đây là 100 cả 10 và bội số chung nhỏ nhất 100 chia hết cho cả 10 và 100 Vậy chúng ta có thể viết số này lại thành một phân số có mỗi 100 cộng thêm một phân số khác cũng có mẫu là 100 Số này sẽ không đổi Ừ nó để là năm phòng 100 rồi nếu chúng ta nhưng mẫu số này cho 10 nhưng cho 10 thành 100 là số ta mong muốn phải thi Chúng ta cần phải nhân tử số cho 10 vậy đây sẽ là mười phần 100 giờ thì ta có thể cộng chúng là được rồi 10 + 5 = a 15/100 3 Thực ra bạn có thể thành theo cách khác nhanh hơn vàng các quan sát một chút hàng đất này trong số này chính là hàng phần trăm với thiết bị tách sóng này thành một phần mười và sẽ xem nói như mười cùng 100 Hòa Bình có thể xem cái này là 15/100 ra nếu muốn đưa số này về một phân số tối giản xem nào về tôi số và mẫu số của phân số này rõ ràng là đều chia hết cho 5 thì mình sẽ chia cả hai cho 53 tử số 15 chia cho 5 sẽ bằng 3 còn mẫu số 100 chia cho 5 = 20 Và đây là phân số tối giản chúng ta thu được