If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 1: Khái niệm số thập phân

Viết lại số thập phân dưới dạng phân số: 0,15

Số thập phân có thể được viết dưới dạng phân số. Để viết một số thập phân dưới dạng phân số, ta đặt chữ số ở hàng thập phân làm tử, và hàng giá trị của nó làm mẫu. Ví dụ, trong số 0,6, số sáu nằm ở phần mười, nên ta lấy 6 làm tử và 10 làm mẫu để tạo ra một phân số tương đương, 6/10. Nếu cần thiết, rút gọn phân số về phân số tối giản. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video