If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:4:37

Khái niệm số thập phân

Thuyết minh video

ạ Bây giờ hãy biểu diễn gần được tô màu bằng một cân số và một số thập phân nào hãy nhìn xem chúng mình của một hình vuông ở đây và ta để chia nó ra thành 123456789 10 phần bằng nhau như vậy mỗi cột này hay mỗi hình chữ nhật đứng này tương ứng với một phần mười so với tổng các hình đúng không được rồi vì nhỏ đã được chia thành mấy phần do đó mỗi tuần này là một phần mười nhé và chúng ta cũng đã tô màu 12345 660 fan đó và nếu mình muốn biểu diễn Chúng dưới dạng phân bố thì nó sẽ là 6/10 còn nếu mình muốn đổi diễn nó dưới dạng số thập phân thì mình sẽ nói cha mình có không đơn vị và 6/12 ở dạng số thập phân là chỉ là 0,6 đấy khi chúng ta cũng làm thêm một vài ví dụ nữa nhé nào vì sự tiếp theo chúng mình cũng có đề bài giống vừa nãy hãy Đường Diễn phần được tô màu dưới dạng phân số và số thập phân ở đây ta có gì nào mình có 10 hang và trong mỗi hàng có 10 hình vuông tin tức lạ 10x 70 Vậy là có tổng cộng 100 hình vuông ở đây tức là một đơn vị ban đầu đã được chia thành 100 phần bằng nhau bệnh một hình vuông nhỏ này sẽ tương ứng với 1 phần 100 đúng không Và mình đã tô màu 1 2 3 4 5 ô vuông trong số 100 UBU này nói cách khác mình có năm trên 100 được rồi biểu diễn dưới dạng phân số mình sẽ viết thành 5 phần 100 ở đây và tiếp đến là dưới dạng số thập phân hàng đơn vị không có số nào hàng tuần chục cũng không có số nào mà chỉ có 5 mở hàng phần trăm thôi Được rồi là một ví dụ nữa này anh ở đây chúng ta được yêu cầu là biểu diễn điểm màu xanh trên tia số dưới dạng một phân số và một số thập phân giờ hãy cùng xem nào đây là hai tấn mươi đây là 3/10 chúng ta cũng có thể có ở đây là không cần 11/10 Đây là không 1/10 2/10 có 3/10 và mỗi khoảng một phần mười này đã được chia thành 10 phần bằng nhau 123456789 10 loại mỗi dấu gạch nhỏ này tương ứng với 1 phần 100 mét do đó chúng ta có thể làm như sau bắt đầu từ 2 tấn 10 chúng ta đi tiếp 123456 7/100 vậy ta có thể xem điểm này như hai tuần mưa đấy cộng với 7 phần 100 được rồi đầu tiên mình sẽ biết nào thì dạng số thập phân trước chúng ta có 2 phần mươi và 7/100 nói cách khác Chúng ta có 27 phần 100 khi các em hãy thử đến xem và nhớ dăng mỗi đoạn này là 1.100 vậy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Vậy là 27 về 100 vàng nhìn thấy số này không hết mọi người sẽ không đọc là hai phần 10,7 vào 100 và đọc là 27 và 100 các em biết 27 phần 100 dưới dạng phân số thế nào đây được rồi đó chính là 27 + 127 trên 100 có như vậy Các em có thấy hứng thú với dạng bài tập này không thử làm thêm một vài ví dụ nữa nhé hình vuông lớn nay lại tương ứng với một đơn vị biểu diễn phân được tô màu dưới dạng phân số và số thập phân để chúng ta đã thấy là có 100 hình vuông nhỏ một hình lớn nay được chia thành 100 phần nhỏ hơn bằng nhau với mỗi hình vuông nhỏ này tương ứng với một và 100 Và ta đã tô màu bao nhiêu phần 100 đây vậy Ở đây ta có 10 20 21 và 100 vậy dưới dạng phân số ta sẽ biết nó thành 21 bằng 100 có nhiều cách khác để giải câu này đấy nếu các bạn đã làm quen với cách làm trên thì các bạn có thể thử làm theo cách sau 2/10 = với 20 cùng 100 vậy Tao có 2/10 và 1/100 bạn 21.100 là một cách khác nữa hàng đầu tiên ở đây là một phần mười vậy hàng tiếp theo cũng là một phần mười tức là ta có 2 tầng 10 và ta lại có một vòng 100 ở đấy và rủ cách nào thì kết quả cũng là 21 còn 100 hoặc 2/10 + 1 = 100 à à ừ ừ