Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 1: Khái niệm số thập phân

Số thập phân có 1 chữ số ở phần thập phân trên trục số

Vấn đề

Trục số nào có điểm nằm ở vị trí 9 đơn vị6 phần mười?
Chọn 1 đáp án: