If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 1: Khái niệm số thập phân

Số thập phân có 1 chữ số ở phần thập phân trên trục số

Vấn đề

Trục số nào có điểm nằm ở vị trí 9 đơn vị6 phần mười?
Chọn 1 đáp án: