If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:51

Khái niệm số thập phân

Thuyết minh video

là số nào biểu diễn điểm đánh dấu trên trục số ở đây chúng ta có một trục số báo đầu từ 1,5 hay là 15 phường 10 đến một 7/10 khoảng cách giữa hai gạch lớn màu xanh là một phần mười vì đời này nằm giữa một 5/10 và 16 10 sau đó thêm một sau đó thêm 1/10 nữa đến một 7/10 khoảng cách ở đây là một phần mười và chúng ta có thể viết thành a 0,12 là dưới dạng phân số là 1/10 khoảng cách giữa những gạch lớn màu xanh này là 1/10 nhưng chúng ta muốn biết điểm màu xanh đá này bằng bao nhiêu muốn biết được chúng muốn biết được thì chúng ta cần phải tìm ra những gạch màu đen này tương ứng với bao nhiêu Ừ Từ đây tới đây là 1/10 và trong đoạn 1/10 này có 123456789 10 đoạn bằng nhau mỗi đoạn nhỏ này bằng 1/10 của đoạn lớn Ở lần 1/10 đoạn lớn anh phi Nó là một trong 10 đoạn bằng nhau ở đây làm 1/10 của 1/10 tử vi đoạn lớn = 1/10 và đây là 1/10 của đạn 1/10 đó nó khác đây chính là 1/100 1/10 của 1/10 biết chúng ta lấy 1/10 chia thành 10 đoạn nhỏ bằng nhau ta sẽ có 1/100 để nhỏ này bằng 1/100 có nghĩa là đoạn này là một phần trăm đoạn này cũng là 1 phần 100 Vậy chúng ta sẽ phải đi qua bao nhiêu đoạn 1 phần 100 để đến thời điểm này cũng xem nhé một phần 123 4567 chúng ta cần đi qua 7/100 dưới dạng phân số là 7 phần trăm còn dạng số thập phân là 0,07 Chỉ với một số 7 ở hàng phần trăm Một ngày lại chụp số của chúng ta một lần nữa chứng nên đi Từ 1,5 21 5/10 là 1,5 và đi qua 7/100 vậy ta sẽ biết + 7/100 số 15 Phần 10 + 77/100 sẽ bằng 157/100 hay 1,57 1,57 vài điểm chúng ta cần tìm bằng 1,57 a 1,57 một 5/10 cộng 7 phần trăm bằng 157/100 à