If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:1:52

Xác định các số thập phân đến hàng phần mười trên trục số

Khái niệm số thập phân

Thuyết minh video

ở đâu là điểm trên trục số văn nói đây điểm đó đây như mình bán trần bài tập thông minh thần chủ yêu cầu ta tìm thấy và nhìn vào điểm đó mà là điểm này sẽ là số mấy Suốt ngày ở đâu trên trục số vì vậy có một điều chúng ta biết khá nhanh chóng là số này nằm giữa 3 và 4 Nó lớn hơn 3 nhưng nó không hoàn toàn là bốn nhớ tìm ra số này lớn hơn ba bao nhiêu chúng ta cần phải biết khác về màu đen hiển thị cho cái gì Vì vậy giữa 3 và 4 có 123456789 10 khoảng bằng nhau vì vậy mỗi khoảng cách mỗi khoảng bằng nhau là 1/10 đi 1/10 hoặc 1/10 của khoảng cách giữa 3 và 4 Đó là một trong số 10 khoảng bằng nhau Vì vậy nếu đó là 1/10 và khoảng tiếp theo đây là 1/10 nữa và sau đó ta phải đi qua 1/10 nữa để đến được điểm ta cần tìm vậy ta đã đi qua ba vạch và mùa 2 3 gạch chéo 13/13 và 3/10 hoặc Hãy viết những dòng này như một số thập phân tán nhìn vào nói như là một số thập phân nếu ta muốn ta có thể viết hàng đơn vị trước A và sau đơn vị là dấu thập phân và phần mười vì vậy đối với đơn vị ta có 3 đơn vị và có bao nhiêu phần mười đã được thấy ở đây có Bé phần 10 vì vậy dù dùng cách nào ta có 3 và 3/10 hoặc 3 và 3/15 phát khác khi thể hiện ở số thập phân ta có 3,3 trên trục số à