If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:39

Khái niệm số thập phân

Thuyết minh video

ảnh minh họa bằng đồ thị 0,04 trên trục số từ đây chúng ta có được số này đi từ không đến 0,12 là 1/10 pha giữa 0 và 1/10 chúng ta có một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười khoảng bằng nhau như vậy một khoảng này đại diện cho một phần mười khoảng cách là một trong 10 khoảng bằng nhau hai chúng ta có thể nói nó là một phần mười của phường 10 phường 10 của đường 1/10 từ đó đòi hỏi một chút khéo léo có thể thay tạm dừng và hãy nhìn nó và nghĩ về ý nghĩa thực sự là một phần mười với một phần mười về ở đây mình đã vẽ một bức tranh được chia thành 10 phần bằng nhau và nếu chúng ta đổi màu một số chúng sau đó chúng ta đang tô màu một phần mười ngay đây là một phần mười và số lượng Đây là những gì trục số đã biểu diễn trong bộ được số biểu diễn 1 em yêu Ji chúng ta đã chia phần mười thành 10 phần bằng nhau như vậy nếu chúng ta chia 10 thành 10 phần bằng nhau chúng ta sẽ có điều này à vì vậy ở đây một lần nữa hàng trên cùng này sẽ biểu diễn toàn bộ phần mười từ toàn bộ trục số nhưng mỗi vùng nhỏ sẽ là 1/10 của toàn bộ phần 10 Có ai như vậy đây là cái mà mỗi phần nhỏ trên trục số biểu diễn hai chúng ta có thể nói đó là một phần 100 một phần mười của một phần mười là một cộng 100 Bởi vì khi bạn chia 10 thành 10 phần bằng nhau bạn sẽ nhận được 100 phần bằng nhau như vậy 1/10 của 1/19 là 1/117 nhưng lại trục số đó Bây giờ chúng ta biết rằng khoảng này một phần mười của phường 10 của chúng ta sẽ là 1 phần 100 và chúng ta muốn minh họa bằng đồ thị 0,04 40 đây hãy nghĩ về giá trị tại vị trí số 0 trong hàng đơn vị số không tiếp theo ở hàng phường 13 4 này sở Hành phần trăm như vậy chúng ta có thể gọi đây là 4 phần trăm hai ra số phân số 4/1 trăm Vì vậy nếu một trong những độ dài này là 1/100 và chúng ta muốn 4/100 thì chúng ta sẽ cần 4 phần độ dài này 1 2 3 4 phường độ dài này sẽ là bốn phần trăm hay là 0,04 ừ ừ