If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 6: Số thập phân

Bài toán về so sánh số thập phân

Vấn đề

Một nhóm học sinh lớp 5 đã theo dõi số giờ mà các em dành cho dự án khoa học của mình.
Học sinhThời gian (giờ)
Ánh5,5
An5
Chi5,17
Xếp các học sinh theo thứ tự từ lượng thời gian ít nhất đến nhiều nhất.
Học sinh dành ít thời gian nhất sẽ được đặt ở đầu danh sách.
1