If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 6: Số thập phân

Các phân số và số thập phân thường gặp

Tìm ra quy luật để ghi nhớ cách viết các phân số thường gặp dưới dạng số thập phân, ví dụ 1/2=0,5 hay 3/4=0,75. 
Bạn nên ghi nhớ dạng số thập phân của một vài phân số phổ biến. Dưới đây là các phân số phổ biến nhất và dạng số thập phân của chúng:
12=0,5        
14=0,25        
15=0,2        
Sau khi đã làm quen với ba phân số phổ biến trên, hãy dùng chúng để viết các phân số khác dưới dạng số thập phân và ngược lại.

Vận dụng 1: Viết lại phân số dưới dạng số thập phân

Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân. Không sử dụng máy tính! Hãy rèn luyện khả năng tính nhẩm nhanh.
12=
 • Đáp án của bạn nên là
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75

14=
 • Đáp án của bạn nên là
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75

24=
 • Đáp án của bạn nên là
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75

34=
 • Đáp án của bạn nên là
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75

15=
 • Đáp án của bạn nên là
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75

25=
 • Đáp án của bạn nên là
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75

35=
 • Đáp án của bạn nên là
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75

45=
 • Đáp án của bạn nên là
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75

Vận dụng 2: Viết lại số thập phân dưới dạng phân số

Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số. Tính nhẩm như ở bài tập trước.
0,2=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một phân số tối giản, như 3/5

0,25=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một phân số tối giản, như 3/5

0,4=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một phân số tối giản, như 3/5

0,5=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một phân số tối giản, như 3/5

0,6=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một phân số tối giản, như 3/5

0,75=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một phân số tối giản, như 3/5

0,8=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một phân số tối giản, như 3/5

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.