If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 6: Số thập phân

Ôn tập viết phân số dưới dạng số thập phân

Ôn tập viết phân số dưới dạng số thập phân, giải một số bài tập thực hành.

Viết lại phân số dưới dạng số thập phân

Để viết phân số dưới dạng số thập phân, ta lấy tử chia cho mẫu.
Nếu ta có hỗn số, phần nguyên sẽ nằm bên trái dấu phẩy.
Ví dụ 1: 25
25=2:5
  2,0|5-00,4020-20000
25=0,4
Ví dụ 2: 378
3 nằm bên trái dấu phẩy. Sau đó, ta đem 7 chia cho 8.
78=7:8
  7,000|80000000-0    0,875070-64     60    -56    40       -400010
378=3,875
Muốn tìm hiểu them về viết phân số dưới dạng số thập phân? Nhấn vào video này.

Luyện tập

Bài 1
Viết 310 dưới dạng số thập phân.
  • Đáp án của bạn nên là
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75

Muốn làm thêm nhiều dạng bài như thế này? Nhấn vào bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.