If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 6: Số thập phân

So sánh các số thập phân bằng hình minh họa

Vấn đề

So sánh các số thập phân bằng cách dùng dấu >,< hoặc =.
Gợi ý: Hãy tìm vị trí của mỗi số thập phân trên tia số để so sánh.
0,92
1,11
A number line from 0.9 to 1.2 with tick marks at every hundredth unit