If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 6: Số thập phân

So sánh các số thập phân một cách trực quan

So sánh 0,17 và 0,2 một cách trực quan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Có điều mình muốn làm trong video này là thử so sánh số 0,17 và 0,2 và mình muốn tìm ra hai số này Số nào lớn hơn bây giờ mình khuyên bạn hãy dừng video và cố gắng tìm ra kết quả trước nhé một cách để chúng ta So sánh hai số nay chính là sử dụng hình ảnh để hình Dung chúng ở đây mình có hai hình vuông cái ở bên trái mình chia thành 100 phần nhỏ hơn vì có 10 hàng và mỗi hàng đều có 10 ô vuông Vì vậy chúng ta có 100 ô vuông ở đây vì vậy mỗi ô vuông nhỏ trong hình đại diện cho 1 phần 100 của hình vuông lớn hơn con số này chính là 0,17 nó tương đương với 17/100 Vì vậy hãy tô màu 17 ô vuông ở đây 17/100 thì sẽ bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 90 top 10 phần 110/100 tương tự giống 1/10 tiếp theo chúng ta có mười phần 111/112 13 14 15 16 và 17 chúng ta có 17/100 cũng tương đương với 0,17 bây giờ với số 0,2 0,2 tương đương với 2/10 vì vậy chúng ta lấy hình vuông bên phải chia nó thành 10 phần bằng nhau mỗi phần bằng nhau sẽ bằng 10,1 trăm cũng tương đương với 1/10 Vì vậy để có 2/10 chúng ta sẽ tô màu 2 phần ở trong hình vuông này chúng ta có một phần mười và 2/10 2/10 cũng sẽ tương đương với 20/100 giờ giữa 20/100 và 17 và 100 số nào sẽ lớn hơn đương nhiên là 20/100 rồi Vì vậy chúng ta có 0,2 sẽ lớn hơn 0,1 ạ bây giờ từ 17/100 để có 20,1 trăm chúng ta sẽ phải tô màu thêm 3 ô vuông nhỏ ở hình bên trái nữa ngoài việc hình dung bằng hình ảnh chúng ta còn có một cách so sánh khác nữa bạn hãy xét chữ số đầu tiên của mỗi con số ở đây với 0,17 chữ số đầu tiên là không với 0,2 chữ số đầu tiên cũng là không chúng bằng nhau vì vậy chúng ta chuyển đến chữ số tiếp theo chữ số tiếp theo của 0,17 Là Số 1 và ở đây với 0,2 chữ số tiếp theo là số 2 mà 1 lại nhỏ hơn hay vì vậy chúng ta có 0,17 sẽ nhỏ hơn 0,2