If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 6: Số thập phân

So sánh số thập phân (phần 1)

So sánh 2 số thập phân 0,7 và 0,9 và sử dụng các kí hiệu lớn hơn, bé hơn.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ơi các bạn hãy cùng mình so sánh số 0,7 với số không phải không khí nhé có rất nhiều cách để làm điều này nhưng cái mình sẽ giải quyết nó là mình sẽ bắt đầu nhìn vào mỗi chữ số từ trái sang phải ạ và chúng mình có thể bắt đầu từ chữ số này chứ số ở vị trí hàng đơn vị bạn luôn muốn so sánh hàng đơn vị của hai số với nhau như vậy Ví dụ nếu chúng mình so sánh hai số này thì cả hai số đều có không đơn vị Như vậy so sánh hàng đơn vị không có tác dụng gì Vì vậy chúng mình hay đi so sánh chữ số tiếp theo bên tay phải hay đi đến chữ số ở phần mười số này có 7 phần mới trong khi số này có không phần 10 và Chính điều đó nó cho chúng mình rằng đây là số lớn hơn vì chúng mình sẽ đặt dấu lớn hơn ở đây i10 muốn mở nó về số lớn hơn vì vậy nó sẽ mở về hướng số 0,7 như vậy chúng mình thấy rằng 0,7 lớn hơn không phải 09 các bạn có thể thấy bối rối và nghĩ rằng nhìn thấy nếu chúng mình dịch một lần nữa Sang bên phải bạn có chín phần trăm ở đây là bảo không có hai phần trăm ở đây chúng mình có thể viết một số 0 ở đấy và bạn sẽ nói rằng số 0,7 này không có hai phần trăm ở những 9 hàng phần trăm không phải là vấn đề hãy nhớ rằng nếu bạn có 10 ở hàng phần trăm điều đó giống như bạn có một là phần chụp như vậy nó không phải là vấn đề điều quan trọng là nó nằm ở vị trí Hành phần trăm ngay cả khi bạn đã tăng thêm một phần trăm nữa đấy Bạn chỉ có được một phần mới có số này có tới bảy phẩm mới thể thấy là một ví dụ khác nhỉ là sự dáng chúng mình muốn so sánh Ý anh nói rằng chúng mình muốn so sánh 0,29 Chỉ với một số nào đó để mình ít thử một số với em không phải 31 ạ bây giờ so sánh hai số này có thể dễ dàng hơn một chút tùy thuộc vào cách mà các bạn suy nghĩ về nó Nếu bạn nói đây là hai mươi chín phần trăm đây là 31 phần trăm Bạn có nhiều phần trăm hơn ở số bên tay phải như vậy để mình đặt số nào hơn ở đây ạ và chúng mình sẽ nói rằng 0,29 hai hai mươi chín phần trăm nhỏ hơn 31 phần trăm có một cách khác để so sánh Phai số này là bạn sẽ nhìn vào đơn vị đầu tiên em và nói rằng cả hai đều có không đơn vị nên sau đó bạn nhưng mà hai phần mới và thấy rằng đây chỉ có 2 phần mới trong khi xuống này con tới bác mới chúng mình không cần tiếp tục So sánh các chữ số ở hàng phần trăm của hai số này nước chứng minh chỉ được so sánh khai tầng 10 với ba phần 13/10 lớn hơn như vậy chúng mình thấy rằng hai mươi chín phần trăm nhỏ hơn 31 phần trăm à thể thấy là một ví dụ nữa để luyện tập cách so sánh nhé Em hãy so sánh Vì sao phải 0,6 từ 0,6 với mình sẽ tô 2 số này cùng màu với nhau với 0,06 là số năm là số lớn hơn vì chúng mình sẽ làm tương tự cách chúng mình vui lắm đầu tiên bạn có thể so sánh hàng đơn vị và thấy rằng số này có không nên vị và xuống này cũng có không đơn vị vậy hàng đơn vị của hai số là giống nhau sau đó là vị trí hàng thân mới xuống này có sáu hơn mới có xuống này không phẩm mới như vậy sống này sẽ lớn hơn nó có nhiều phần mười hơn không quan trọng số nào ở phần trăm nữa phần trăm nhỏ hơn phần trục chúng chỉ bằng 1/10 của một phần mới và số này có 6/10 như vậy Số này lớn hơn 0,6 lớn 0,06 và thực tế bào gấp 10 lần 0,06 nhưng chúng mới có thể nói điều đó ở trong những video khác